Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Počet operací a kvalita péče úzce souvisí s náklady a délkou hospitalizace

Podle poslední analýzy provedené vědci z University of California v San Francisku je nejefektivnějším způsobem, jak zredukovat náklady spojené s chirurgickou revaskularizací myokardu (CABG – coronary artery bypass grafting), soustředění péče do nemocnic s velkým počtem operací a kontrolovanou kvalitou léčebného procesu.

V této observační studii byla analyzována data 81 289 pacientů starších 18 let, kteří podstoupili CABG. Na jejich léčbě se podílelo 1 451 lékařů ve 164 nemocnicích v USA. Lékaři hodnotili jak rozsah péče, tak i dodržování kvality léčebného procesu. Pacienti, u kterých byla dodržena všechna předepsaná opatření, profitovali kratší hospitalizací a nemocnice pak nižšími náklady.

Většina nemocnic (51 %) a lékařů (78 %) se řadila k poskytovatelům s nižším počtem výkonů. Pouze u 18 % pacientů byla dodržena všechna opatření zajišťující kvalitu péče. Počet výkonů v těchto nemocnicích kolísal od 112 až k 644 CABG za rok. Průměrná doba hospitalizace byla 7 dní a průměrné náklady na pacienta dosáhly 25 140 dolarů (19 677–33 121 dolarů). Dle analýzy, která vzala v úvahu i faktory ze strany pacienta, vykazovaly nemocnice s nejnižším počtem výkonů náklady o 19,8 % vyšší (95% CI: náklady vyšší o 3,9–38 %). U lékařů s malým počtem operací byly náklady na léčbu vyšší v průměru jen o 3,1 % (95% CI: vyšší o 0,6–5,6 %). Individuální opatření při dodržování kvality léčebného procesu nebyla konzistentní s náklady ani dobou hospitalizace. Avšak pacienti, u kterých byla dodržena všechna tato opatření, byli hospitalizováni kratší dobu a nižší byly i náklady na léčbu.

Závěrem autoři konstatují, že preference nemocnic s velkým počtem výkonů a maximalizace kvality léčebné péče jsou dva samostatné přístupy vedoucí ke zlepšení efektivity léčebného procesu při redukování nákladů u CABG. Bez ohledu na to však autoři v nedávné době oznámili, že nejvýznamnější vliv na snížení mortality má kompletní dodržování kvality péče.

(jos)

Zdroj: Arch Intern Med. 2010; 170 (14): 1202–1208; doi: 10.1001/archinternmed.2010.237