Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Intramurální hematom hrudní aorty – práce pro kardiologa, nebo kardiochirurga?

Intramurální hematom hrudní aorty je poměrně vzácný, o to však záludnější a potenciálně i smrtelný stav, který může vzniknout buď následkem aterosklerózy a hypertenze, nebo jako spontánní krvácení z vasa vasorum. Jak se v takovém případě zachovat a zda se jedná o stav vyžadující chirurgickou intervenci, napověděl souhrnný článek řeckých kardiologů a kardiochirurgů publikovaný v odborném medicínském periodiku Journal of cardiothoracic surgery.

Patofyziologie

Intramurální hematom hrudní aorty je velmi často popisován jako první stadium disekce aorty. Nejčastěji vzniká jako spontánní krvácení z vasa vasorum hrudního úseku aorty nebo prasknutím penetrujícího aterosklerotického plátu. Rizikové faktory vzniku pak jsou především ateroskleróza a arteriální hypertenze. Při krvácení v medii aorty může postupem času dojít až k vnějšímu prasknutí aorty nebo k narušení intimy, což má za následek disekci aorty.

Vyšetření

Intramurální hematom se u pacientů projevuje nejčastěji náhlou, velmi ostrou a především penetrující bolestí na hrudi. Proto se jako nejčastější diagnostický postup jeví buď jícnová echokardiografie, nebo ostatní zobrazovací metody, jako jsou CT či magnetická rezonance. Tyto diagnostické postupy umožní velmi rychlou a hlavně velmi přesnou diagnostiku.

Jak postupovat

Intramurální hematom aorty se nejčastěji léčí podobně jako disekce aorty. Pacient je tedy většinou indikován k chirurgické intervenci. Rozdíly v postupech přichází až dle lokalizace hematomu. U postižení ascendentní aorty se jako postup první volby jeví operace, která mívá téměř okamžitý efekt. U sestupné části už lékaři tak jednotní nejsou. Jak se totiž prokázalo při klinických studiích, úmrtnost bez a s chirurgickou intervencí je velmi podobná. Proto se u postižení sestupné části hrudní aorty v poslední době přistupuje spíše ke konzervativní léčbě, popř. k intervenčním kardiologickým postupům, které oproti klasickým operacím tolik nezatěžují pacienta.

(kam)

Zdroj: Baikoussis N. G. et al.: Intramural haematoma of the thoracic aorta: who’s to be alerted the cardiologist or the cardiac surgeon? J Cardiothorac Surg. 2009 Oct 1; 4: 54.