Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

První použití nového robotického systému při léčbě arytmií

Lékaři z fakultní nemocnice v Leicesteru použili jako první na světě při kardiochirurgickém výkonu průkopnický robotický systém.

Katetrizační metody léčby arytmií se rutinně užívají již dvě dekády. Principem těchto metod je zavedení katétrů do srdečních oddílů z cév v třísle. Poté lékaři pomocí stimulace a snímání potenciálů identifikují abnormální oblast v srdci a provedou ablaci, tj. přerušení patologického vedení vzruchů.

Operaci s novým, dálkově řízeným robotem provedl Dr. André Ng. Operace je průkopnická v tom smyslu, že v katetrizační léčbě srdeční arytmie byl použit nový robotický katetrizační systém na dálkové ovládání. Doktor Ng také vysvětluje, v čem je nový systém tak přínosný. Některé procedury jsou jednoduché a rychlé, ale jindy může výkon trvat i několik hodin. Lékař musí při výkonu nosit těžkou, nepohodlnou olověnou zástěru, aby byl částečně ochráněn před rentgenovým zářením. S prodloužením výkonu stoupá jak únava operatéra, tak zatížení vysokými dávkami rentgenového záření.

Robotický systém však nepřináší profit jen lékařům, kteří budou moci odložit obtěžující olověné zástěry, ale i pacientům, protože pohyb katétru může být kontrolován s větší precizností. Také se očekává, že se zdokonalením současných robotických systémů bude možné v budoucnosti provádět stále složitější procedury.

Dr. André Ng z Univerzity v Leicesteru byl vybrán k testování nového robotického systému díky svému mezinárodnímu postavení a zkušenostem s podobnými výkony (intrakardiální elektrofyziologické studie – EPS) v léčbě arytmií. Nový robotický systém (The Remote Catheter Manipulation Systém – RCMS) je dodáván firmou Catheter Robotics Inc., New Jersey, USA. Pohyb konce katétru je kontrolován silným magnetickým polem. Ačkoli jsou komerčně užívány ještě další dva dálkové navigační systémy, žádný z nich neužívá ke kontrole konce katétru silné magnetické pole. Systém RCMS využívá standardní EPS katétry, které lze do nového systému snadno implementovat.

(jos)

Zdroj: World first remote heart operation to be carried out in Leicester using robotic arm. University of Leicester and Glenfield Hospital Leicester, tisková zpráva z 28. dubna 2010. Dostupné na http://www2.le.ac.uk/ebulletin/news/press-releases/2010-2019/2010/04/nparticle.2010-04-29.9870918464