Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Nové možnosti v prevenci pooperačního krvácení

Švédští odborníci nedávno prokázali, že při krvácení po kardiochirurgických operacích hraje fibrinogen pravděpodobně mnohem důležitější roli, než se dosud předpokládalo. Operace jsou obvykle prováděné v mimotělním oběhu, který má také negativní vliv na koagulaci.

Dr. Karlsson se ve své práci zaměřil kromě jiného právě na roli fibrinogenu, důležitého proteinu koagulační kaskády. Jeho úloha v prevenci krvácení u pacientů s normální hladinou nebyla dosud podrobněji zkoumána. Bylo zjištěno, že hladina fibrinogenu bezprostředně před operací má přímý vztah k pooperačnímu krvácení. Pacienti s nižší hodnotou fibrinogenu, i když ještě považovanou za normální, krváceli pooperačně více.

Celkem bylo vyšetřeno 170 pacientů, kteří podstoupili chirurgickou revaskularizaci myokardu (CABG – coronary artery bypass grafting). Den před operací jim byla stanovena hladina fibrinogenu a bylo sledováno pooperační krvácení. Dvacet pacientů v další části studie bylo randomizováno k předoperačnímu podání 2 g fibrinogenu nebo placeba. Opět se sledoval rozsah krvácení.

U pacientů, kterým byl aplikován fibrinogen, došlo v pooperačním období k poklesu krvácivých příhod a vyžadovali méně transfuzí oproti kontrolní skupině. Pooperační krvácení korelovalo s hladinou fibrinogenu předoperačně (r = −0,53, p < 0,001). Hladina fibrinogenu byla prediktorem závažnosti krvácení a nutnosti podat transfuze. Infuze 2 g fibrinogenu zvýšila jeho plazmatickou hladinu o 0,6 ± 0,2 g/l a zredukovala pooperační krevní ztrátu o 32 %.

Tato pilotní studie s omezeným počtem pacientů má jistě své limity, ale dosavadní výsledky s preventivním podáním fibrinogenu jsou velmi slibné. Pokud se v budoucích studiích výsledky potvrdí, mohli by z nového poznatku profitovat pacienti podstupující kardiochirurgické i jiné operace.

(jos)

Zdroj: Martin Karlsson: Fibrinogen and bleeding in cardiac surgery: Clinical studies in coronary artery bypass patients. Univerzita v Göteborgu, Sahlgrenska Akademie. Studie publikovaná on-line dne 26. března 2010. Dostupné na http://hdl.handle.net/2077/21691