Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Kardiostimulátor může způsobit syndrom horní duté žíly: kazuistika

Syndrom horní duté žíly vyvolaný implantací kardiostimulátoru patří mezi velmi vzácné komplikace této operace. Jeden takový případ popsali ve své kazuistice i lékaři z MetroHealth Medical Center při Case Western Reserve University v americkém Clevelandu. Kazuistika pak byla publikována v odborném medicínském periodiku Cases journal.

Syndrom horní duté žíly

Syndrom horní duté žíly patří mezi poměrně vzácné komplikace implantace kardiostimulátoru. Daleko vzácněji se však vyskytuje po jeho odstranění. Nejčastěji je totiž způsoben opakovaným poškozením endotelu, který vinou toho zbytní a dojde ke stenóze cévy. Jako první ho popsal v roce 1757 William Hunter. V minulosti byl tento syndrom nejčastěji způsobován různými malignitami v oblasti průtoku horní duté žíly, díky rozvoji moderní medicíny a stále většímu rozšíření intravenózních katétrů je však v současnosti tento syndrom častěji způsoben z nenádorových příčin.

Kazuistika

Američtí lékaři popsali případ 54leté afroamerické ženy, která si po dva měsíce stěžovala na opakované otoky krku a obličeje. Ty se podle pacientky vždy objevovaly během dopoledne, v odpoledních hodinách však postupně mizely. Pacientka negovala jakoukoliv dušnost, bolest na hrudi či kašel. Uvedla však kouření dvou krabiček cigaret denně a také nezanedbatelný pravidelný příjem alkoholu. Fyzikální vyšetření praktickým rodinným lékařem neprokázalo žádný otok na obličeji, prokázalo však velmi zbytněnou povrchovou žilní kresbu na hrudi a krku. Pacientčina anamnéza dále zahrnovala hypertenzi, obstrukční spánkovou apnoi a také anamnézu implantace kardiostimulátoru. Ten jí byl implantován v roce 1997 a v roce 2007 musel být pro infekci odstraněn.

Pacientka proto byla odeslána na radiologické oddělení, kde podstoupila CT vyšetření. To prokázalo těžkou stenózu horní duté žíly nedaleko soutoku s venou azygos. Proto byla pacientce provedena perkutánní angioplastika pomocí balónku o rozměrech 0,12×4 cm. Pacientce se ihned po zákroku ulevilo, otoky ustoupily a ve sledované dvouměsíční době byla bez klinických příznaků syndromu horní duté žíly.

Jak tedy ukázala kazuistika amerických lékařů, syndrom horní duté žíly se může vyskytnout i po odstranění kardiostimulátoru. Důležitou roli v jeho vzniku pak hraje přímo poškození endotelu a jeho následné zbytnění, které způsobuje stenózu této významné hrudní žíly.

(kam)

Zdroj: Senthilvel E. et al.: Pacemaker induced superior vena cava syndrome: a case report, Cases J. 2009 Jul 29; 2: 6463