Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Významná stenóza karotid nemá vztah k cévní mozkové příhodě po kardiochirurgické operaci

Nová studie hodnotila výsledky více než 4 000 pacientů a neobjevila žádnou příčinnou souvislost mezi významnou stenózou karotid a vznikem pooperační cévní mozkové příhody (CMP).

Výsledky by tedy mohly dát odpověď na otázku, zda před výkonem na srdci nebo během něj provést i endarterektomii karotid. Počet CMP byl signifikantně vyšší u pacientů, kteří podstoupili kombinovaný zákrok, než u pacientů s odpovídajícím stupněm stenózy karotid, ale pouze s kardiochirurgickou operací.

Statisticky nejvíce CMP se vyskytuje mimo povodí karotid. A pokud se vyskytnou v jejich povodí, u většiny pacientů by stenotické karotidy nebyly indikovány k řešení.

Otázka, zda operovat významnou stenózu karotid, je velmi kontroverzní a často se o ní vedou spory. Navíc není konsenzus ani v tom, jak vzájemně načasovat karotickou endarterektomii a kardiochirurgickou operaci – zda je provést zároveň (s jednou anestezií), nebo jeden ze zákroků dříve a s jakým odstupem.

Z výsledků studie vyplývá, že při souběžném zákroku na srdci a karotidách je výrazně vyšší riziko pooperační CMP (15,1 %) než u samotné operace na srdci (0 %; P = 0,004) u srovnatelných stenóz karotid. Navíc celých 94,7 % pooperačních CMP je bez přímé korelace s významnou stenózou karotid.

Za největší hrozbu pro pacienty byly označeny ateromatické léze na aortě. Pro prevenci CMP a zhodnocení jejího rizika je doporučeno zjistit, zda pacient již dříve měl CMP nebo tranzientní ischemickou ataku. Pokud ano, provádí se neurologické vyšetření a vyšetření mozku zobrazovacími metodami, dále echokardiografické vyšetření a CT vyšetření s kontrastní látkou k posouzení stavu aortálního oblouku. Podle toho jsou pak indikována antiagregancia a antikoagulancia před operací, během ní a po ní.

Výsledky této studie a doporučení z ní vyplývající by podle autorů měly přispět k redukci počtu a závažnosti nežádoucích neurologických účinků operací na srdci.

(uli)

Zdroje:
1. Yuebing, Debra Walicki; Claranne Mathiesen, et al. Strokes After Cardiac Surgery and Relationship to Carotid Stenosis, Archives of Neurology, 2009; 66 (9): 1091–1096.
2. Caplan L. R., Translating what is known about neurological complications of coronary artery bypass graft surgery into action. Archives of Neurology, 2009; 66 (9): 1062–1064.