Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Archiv starších novinek


 Hledat  

Nalezeno 233 záznamů z celkového počtu 233, zobrazeny 101. - 110.

[ 11 ]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

Minimálně invazivní operace mitrální chlopně rozšiřuje možnosti chirurgické léčby u vysoce rizikových pacientů
U vysoce rizikových pacientů a u pacientů po stereotomii může být minimálně invazivní přístup při operaci mitrální chlopně bez ischemické a kardioplegické zástavy srdce výhodnější než standardní...

Apoptóza kardiomyocytů po antegrádní a retrográdní kardioplegii při náhradě aortální chlopně
Z hlediska ochrany myokardu při operaci aortální chlopně se jako výhodnější ukázala antegrádní kardioplegie v porovnání s retrográdní kardioplegií. Ve Finsku proběhla randomizovaná klinická studie,...

Současné možnosti kardiochirurgické léčby poinfarktové ruptury volné stěny levé komory srdeční
Ruptura volné stěny levé komory srdeční je jednou z fatálních komplikací akutního infarktu myokardu s incidencí na úrovni 0,8–6,2 %. Přestože bylo vyvinuto několik technik kardiochirurgického řešení...

Rizikové faktory výskytu srdeční ruptury u akutního infarktu myokardu s ST elevací
Srdeční ruptura jako vzácná mechanická komplikace akutního infarktu myokardu s ST elevací (STEMI) je jednou z vedoucích příčin úmrtí po akutním IM. Cílem reperfuzní léčby akutní fáze infarktu...

Transfemorální implantace aortální chlopně v lokální anestezii
U starších pacientů se závažnou stenózou aortální chlopně, kteří mají vysoké perioperační riziko, je novou terapeutickou možností transkatetrální implantace aortální chlopně. Rakouští a němečtí...

Nižší věk jako rizikový faktor reoperace po implantaci bioprotézy srdeční chlopně
Výsledky kanadské studie přinesly nové údaje, ze kterých je možno vycházet při volbě typu levostranné srdeční chlopenní náhrady. Přibývá důkazů, které podporují používání biologických náhrad srdečníc...

Délka perioperativní antibiotické profylaxe v kardiochirurgii
Sternální infekce po chirurgickém zákroku (SSIs) jsou vážnou komplikací v kardiochirurgii s incidencí od 0,25 do 6 %. Znamenají zdlouhavou péči o pacienta, jsou nákladné a celková morbidita a...

Nová samoroztažná náhrada pulmonální chlopně zaváděná pomocí katétru u vrozených srdečních vad
Novou samoroztažnou prasečí pulmonální chlopeň zaváděnou pomocí katétru je možné snadno implantovat i při dilataci výtokového traktu pravé komory. Dilatace výtokového traktu pravé komory představuj...

Profylaktická dávka amiodaronu při otevřené náhradě srdeční chlopně
Výskyt arytmií po použití mimotělního oběhu může snížit jedna profylaktická intravenózní dávka amiodaronu. Zachování sinusového rytmu a prevence fibrilace síní po ukončení mimotělního oběhu během o...

Operace po čerstvém infarktu myokardu jsou více rizikové
Správné načasování elektivní operace po prodělaném infarktu myokardu snižuje mortalitu a morbiditu pacientů. Studie kalifornských vědců prokázala, že do 2 měsíců po infarktu jsou rizika nejvyšší. 3...