Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Minimálně invazivní operace mitrální chlopně rozšiřuje možnosti chirurgické léčby u vysoce rizikových pacientů

U vysoce rizikových pacientů a u pacientů po stereotomii může být minimálně invazivní přístup při operaci mitrální chlopně bez ischemické a kardioplegické zástavy srdce výhodnější než standardní operace se střední stereotomií podle algoritmu Společnosti hrudních chirurgů USA (STS).

V americkém Nashvillu provedli autoři studii, která porovnávala novou minimálně invazivní metodu (MIM) operace mitrální chlopně z malé 5cm pravostranné anterolaterální incize se standardní operací dle STS. Do studie bylo zařazeno 504 po sobě následujících pacientů (249 mužů a 255 žen) ve věkovém rozmezí 20–92 let (průměr 65 let), kteří podstoupili operaci mitrální chlopně MIM mezi lednem 2006 a srpnem 2009. Tito pacienti měli před operací průměrnou třídu NYHA III, 16 % pacientů mělo ejekční frakci ≤ 35 % a u 9 z nich byla předpokládaná mortalita ≥ 10 % (průměr 20 %, rozmezí 10–67 %). Operace byla provedena při hypotermické oběhové zástavě s fibrilací komor (průměrná teplota 28 °C) bez naložení svorky na aortu, přičemž ve 44 % se jednalo o plastiku mitrální chlopně a v 56 % o její náhradu.

Pooperační 30denní mortalita byla u celé populace 2,2 %. U pacientů s předpokládanou mortalitou ≥ 10 % podle STS byla 30denní mortalita jen 4 %. Rovněž morbidita byla u této rizikové podskupiny nízká: krvácení u 1 pacienta (2 %) a trvalý neurologický deficit u 1 pacienta (2 %), k infekci v ráně nedošlo u žádného pacienta. Střední doba hospitalizace byla 8 dní (rozmezí 1–68 dní).

Tato studie prokázala, že u rizikových pacientů je MIM operace mitrální chlopně vhodným chirurgickým postupem s nízkou mortalitou a morbiditou. Tento přístup rozšiřuje možnosti chirurgické léčby vysoce rizikových pacientů s postižením mitrální chlopně.

(zza)

Zdroj: Petracek M. R., Leacche M., Solenkova N., et al. Minimally invasive mitral valve surgery expands the surgical options for high-risks patients. Ann Surg. 2011 Oct; 254 (4): 606–611.