Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Nižší věk jako rizikový faktor reoperace po implantaci bioprotézy srdeční chlopně

Výsledky kanadské studie přinesly nové údaje, ze kterých je možno vycházet při volbě typu levostranné srdeční chlopenní náhrady. Přibývá důkazů, které podporují používání biologických náhrad srdečních chlopní. V literatuře ovšem chybějí adekvátní údaje týkající se časového odstupu nutných reoperací a faktorů, které ho ovlivňují.

Autoři této studie, publikované v září 2011, hodnotili potřebu reoperací u 3 975 pacientů, kteří podstoupili první implantaci moderní bioprotézy aortální chlopně se stentem (n = 3 152) nebo mitrální chlopně (n = 832). Pacienty rozdělili podle věku a provedli také multivariantní analýzu rizikových faktorů nutné reoperace. Věk pacientů byl určen podle jejich stáří v době první implantace bioprotézy, přičemž 895 pacientů v této studii bylo v době první operace mladších než 60 let.

Střední doba do reoperace bioprotézy aortální chlopně byla 7,74 roku u pacientů mladších 40 let a 12,93 roku u pacientů ve věku 40–60 let. Kromě věku (poměr rizik [HR] = 0,94/rok věku, p ˂ 0,001) byla rizikovým faktorem reoperace současná implantace koronárního by-passu (CABG) při první operaci srdce (HR = 0,34, p = 0,04). U náhrady mitrální chlopně činila střední doba do nutné reoperace 8,11 roku u pacientů mladších 40 let a 10,14 roku u pacientů ve věku 40–60 let. Rizikové faktory reoperace byly stejné jako u náhrady aortální chlopně: věk (HR = 0,96/rok věku, p ˂ 0,001) a CABG (HR = 0,55, p = 0,03).

Tyto výsledky přinášejí klinicky relevantní prognostické informace o reoperacích mladších pacientů po implantaci bioprotézy levostranných srdečních chlopní, které mohou pomoci v rozhodovacím procesu při výběru typu náhrady.

(zza)

Zdroj: Chan V., Malas T., Lapierre H. et al. Reoperation of left heart valve bioprostheses according to age at implantation. Circulation. 2011 Sep 13; 124 (11 Suppl): S75–80.