Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Současné možnosti kardiochirurgické léčby poinfarktové ruptury volné stěny levé komory srdeční

Ruptura volné stěny levé komory srdeční je jednou z fatálních komplikací akutního infarktu myokardu s incidencí na úrovni 0,8–6,2 %. Přestože bylo vyvinuto několik technik kardiochirurgického řešení tohoto emergentního stavu, nejvhodnější postup zůstává kontroverzní.

V předkládané kazuistice autoři uvádějí případ pacienta, u kterého k urgentnímu uzavření defektu srdeční komory úspěšně použili techniku dvojité sendvičové záplaty. V následné diskuzi komentují i další možnosti chirurgické léčby poinfarktové ruptury volné stěny a zdůrazňují význam její včasné diagnostiky.

K řešení ruptury volné stěny levé komory srdeční bylo navrženo několik chirurgických rekonstrukčních postupů, včetně techniky perikardiální záplaty s naneseným tkáňovým lepidlem, která se po přiložení k defektu již nenašívá. Další alternativou je použití méně invazivní metody perkutánní intraperikardiální aplikace fibrinového tkáňového lepidla (PIFIT), která nevyžaduje celkovou anestezii ani mediální sternotomii pacienta. Nástup minimálně invazivní techniky využívající tkáňového lepidla se těší značné oblibě, jelikož provedení zákroku je rychlé a jednoduché. Hlavní nevýhodou tohoto postupu je možnost recidivy ruptury a nutnost chirurgické intervence, pokud aplikace tkáňového lepidla selže. Byly rovněž dokumentovány případy, které naznačují, že použití této techniky není vhodné u pacientů s akutní rupturou.

Dvojitá sendvičová záplata umístěná uvnitř i vně komory, která slouží k překrytí defektu, je již dobře rozvinutou technikou při operacích aneuryzmatu levé komory a přináší dobré výsledky v krátkodobém i dlouhodobém výhledu. Operace poinfarktové ruptury je často komplikována nekrózou stěny myokardu a její zhoršenou kvalitou. Dvojitá záplata dobře drží těsně našité radiální stehy a zpevňuje stěny srdeční komory. Tato technika zachovává odpovídající tvar a velikost levé komory bez everze okrajů, které jsou nutné pro longitudinální zajištění lineárního uzavření sutury.

Ačkoliv se v diagnostice ruptury volné stěny levé komory srdeční nejčastěji uplatňuje dopplerovská echokardiografie, autoři prezentují své zkušenosti s použitím víceřezové výpočetní tomografie (MSCT). V rámci popisované kazuistiky posloužila tato zobrazovací metoda jako rychlý, neinvazivní a velmi účinný nástroj včasné detekce ventrikulární ruptury.

(hkh)

Yamamoto Y., Ushijima T., Takata M., Watanabe G. Double-patch sandwich repair for left ventricular free wall rupture. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011 May; 12 (5): 872–4.