Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Apoptóza kardiomyocytů po antegrádní a retrográdní kardioplegii při náhradě aortální chlopně

Z hlediska ochrany myokardu při operaci aortální chlopně se jako výhodnější ukázala antegrádní kardioplegie v porovnání s retrográdní kardioplegií.

Ve Finsku proběhla randomizovaná klinická studie, která porovnávala účinek dvou typů kardioplegie na apoptózu kardiomyocytů a funkci levé komory u 20 pacientů, kteří podstoupili náhradu aortální chlopně z důvodu její stenózy. Deset pacientů bylo náhodně přiřazeno k použití antegrádní kardioplegie a 10 pacientů k použití retrográdní kardioplegie. V transmyokardiálních bioptických vzorcích odebraných před operací a po ní byla hodnocena apoptóza kardiomyocytů (pomocí TUNEL testu a aktivace kaspázy) a hladina RNA proteinů regulujících apoptózu (Bax, Bad a Bcl-2). Dále byla vyšetřena hladina srdečních enzymů, změřena hmota levé komory pomocí magnetické rezonance a zjištěna systolická funkce pomocí transezofageální echokardiografie.

Klinický stav a hladiny srdečních enzymů byly u obou skupin pacientů srovnatelné. Apoptóza kardiomyocytů byla po operaci statisticky významně vyšší při využití retrográdní kardioplegie (p = 0,01), nikoliv však po antegrádní kardioplegii (p = 0,14). Exprese proteinů regulujících apoptózu byla u obou skupin podobná. Ve skupině s retrográdní kardioplegií bylo těsně po operaci zjištěno zpomalení pohybů mitrálního prstence v systole.

Retrográdní kardioplegie při chirurgické náhradě aortální chlopně je spojena se zvýšenou apoptózou kardiomyocytů, se zhoršenou systolickou funkcí těsně po operaci a s absencí příznivé remodelace levé komory. Podle výsledků této studie zajišťuje lepší ochranu myokardu při operaci aortální chlopně antegrádní kardioplegie.

(zza)

Zdroj: Vähäsilta T, Malmberg M, Saraste A, Cardiomyocyte apoptosis after antegrade and retrograde cardioplegia during aortic valve surgery. Ann Thorac Surg 2011(Oct); 92(4):1351-1357.