Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Operace po čerstvém infarktu myokardu jsou více rizikové

Správné načasování elektivní operace po prodělaném infarktu myokardu snižuje mortalitu a morbiditu pacientů. Studie kalifornských vědců prokázala, že do 2 měsíců po infarktu jsou rizika nejvyšší.

3 % operovaných měla rok před operací infarkt

Předchozí zastaralé studie naznačily, že nedávný infarkt myokardu je rizikový faktor pro pooperační komplikace. Od té doby se však zlepšila péče o operanty a prevence pooperačních komplikací. Proto byla vypracována studie nová.

V současné studii byla retrospektivně analyzována data z nemocniční databáze. Šlo o téměř 600 tisíc pacientů, kteří podstoupili operaci kyčle, cholecystektomii, kolektomii, elektivní plastiku aneuryzmatu aorty a amputaci na dolní končetině. 3 % z nich měly do 1 roku před operací infarkt myokardu.

Studie zjišťovala rizika pro vznik nového infarktu do 30 dnů po operaci, 30denní mortalitu po operaci a roční mortalitu po operaci.

Čím déle po infarktu, tím menší rizika

Ve skupině pacientů s infarktem před operací se ukázalo, že s rostoucím časovým intervalem mezi infarktem a operací klesají pooperační rizika. V intervalu 0–30 dní mělo nový infarkt po operaci 32,8 % pacientů, 30–60 dní 18,7 %, 61–90 dní 8,4 % a 91–180 dní 5,9 %.

30denní mortalita byla v intervalu 0–30 dní 14,2 %, 31–60 dní 11,5 %, 61–90 dní 10,5 % a 91–180 dní 9,9 %.

Infarkt myokardu do 30 dní před operací byl spojen s vyšším rizikem pooperačního infarktu (RR 9,98–44,29), vyšší 30denní mortalitou (RR 1,83–3,84) a vyšší roční mortalitou (RR 1,56–3,14).

Pokud to lze, je lepší počkat

Studie tedy prokázala, že pacienti po nedávném infarktu myokardu jsou více rizikoví pro nekardiální operace. V jejich případě je vhodné zvážit, zda lze operaci odložit tak, aby interval mezi infarktem a plánovanou operací byl aspoň 8 týdnů. A pokud není možné operaci odložit, je třeba důsledně uplatňovat prevenci pooperačních komplikací a považovat pacienta za více rizikového.

(uli)

Zdroj: Livhits, Masha, Ko, Clifford Y. et al.; Risk of Surgery Following Recent Myocardial Infarction; Annals of Surgery,2011, 253, 8, 857–864 doi: 10.1097/SLA.0b013e3182125196