Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Délka perioperativní antibiotické profylaxe v kardiochirurgii

Sternální infekce po chirurgickém zákroku (SSIs) jsou vážnou komplikací v kardiochirurgii s incidencí od 0,25 do 6 %. Znamenají zdlouhavou péči o pacienta, jsou nákladné a celková morbidita a mortalita narůstá. Jak dlouho však má být nasazena optimální antibiotická preventivní kúra?

Perioperativní antibiotická profylaxe je doporučovaným a velmi rozšířeným opatřením, které má snížit riziko SSIs. Systematická rešerše publikovaných studií porovnala účinnost krátkodobé (< 24 hodin) oproti dlouhodobé profylaxi (≥ 24 hodin) u dospělých pacientů podstupujících invazivní operaci srdce. Prvotní kritérium představuje incidence SSIs a jako druhotný výstup byla hodnocena následující: mortalita, hluboká sternální a meziorgánová infekce, případně celková infekce jakéhokoli ložiska a konečně nežádoucí účinky vztahující se k profylaxi antibiotiky. Celkově bylo studováno 12 klinických hodnocení, v převážné většině z 90. let, která souhrnně čítala na 7 893 pacientů.

Dlouhodobá antibiotická profylaxe vs. krátkodobá snížila riziko SSIs o 38 % (poměr rizik 1,38, 95% CI 1,13 až 1,69, p = 0,002). U hluboké sternální infekce po zákroku je pokles rizika až 68% (poměr rizik 1,68; 1,12 až 2,53, p = 0,01). Žádný statisticky významný rozdíl nebyl zaznamenán u parametrů mortality, celkové infekce a nežádoucích účinků. Nicméně naprostá většina studií je zatížena biasem kvůli nevhodnému designu.

Perioperativní nasazení antibiotické profylaxe doby trvání více než 24 hodin se ukazuje jako efektivnější přístup, který brání vzniku sternálních infekcí u pacientů podstupujících operaci srdce. Výsledky metaanalýzy je třeba brát s rezervou kvůli různorodosti antibiotických preventivních režimů a značnému riziku biasu dostupných publikovaných prací.

(Thom)

Zdroj: Mertz D., Johnstone J., Loeb M.: Does duration of perioperative antibiotic prophylaxis matter in cardiac surgery? A systematic review and meta-analysis. Ann Surg. 2011 Jul; 254 (1): 48–54.