Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Profylaktická dávka amiodaronu při otevřené náhradě srdeční chlopně

Výskyt arytmií po použití mimotělního oběhu může snížit jedna profylaktická intravenózní dávka amiodaronu.

Zachování sinusového rytmu a prevence fibrilace síní po ukončení mimotělního oběhu během otevřené implantace srdeční chlopně je obtížné zejména při zvýšené dráždivosti síní z důvodu jejich dilatace.

V indické Kalkatě proběhla randomizovaná kontrolovaná studie, která hodnotila účinek podání jedné intravenózní dávky amiodaronu na výskyt arytmií během této operace. Do studie bylo zařazeno 56 pacientů s revmatickým poškozením srdeční chlopně indikovaných k její náhradě nezávisle na přítomnosti fibrilace síní. Pacienti byli randomizováni do 2 skupin. U první skupiny, zahrnující 28 pacientů, byl před operací podán amiodaron (3 mg/kg ve 100 ml fyziologického roztoku), u druhé skupiny se stejným počtem pacientů bylo podáno 100 ml fyziologického roztoku. V obou případech bylo podání provedeno ve formě intravenózní infuze z centrálního žilního přístupu během 20 minut před zahájením mimotělního oběhu. U všech pacientů byl použit mimotělní oběh podle standardního protokolu. Výskyt arytmií byl sledován během operace a následujících 24 hodin.

Po uvolnění aortální svorky došlo k fibrilaci síní u 7,14 % pacientů ze skupiny s amiodaronem a u 28,57 % pacientů z kontrolní skupiny (p = 0,035), tachykardie nebo fibrilace komor byla zaznamenána u 21,43 % ve skupině s amiodaronem a u 46,43 % v kontrolní skupině (p = 0,089). U většiny pacientů ze skupiny s amiodaronem (92,86 %) byl zachován sinusový rytmus bez nutnosti kardioverze nebo defibrilace (p = 0,002). Jedna profylaktická intravenózní infuze amiodaronu (3 mg/kg) podaná těsně před zahájením mimotělního oběhu může být účinnou metodou, jak snížit výskyt postoperačních arytmií při otevřené operaci srdce.

(zza)

Zdroj: Kar S. K., Dasgupta C. S., Goswami A. Effect of prophylactic amiodarone in patients with rheumatic valve disease undergoing valve replacement surgery. Ann Card Anaesth. 2011 Sep–Dec; 14 (3): 176–82; doi: 10.4103/0971-9784.83986