Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Transfemorální implantace aortální chlopně v lokální anestezii

U starších pacientů se závažnou stenózou aortální chlopně, kteří mají vysoké perioperační riziko, je novou terapeutickou možností transkatetrální implantace aortální chlopně. Rakouští a němečtí autoři nezávisle na sobě ukázali, že je možné tuto implantaci provést v lokální anestezii doplněné mírnou sedací.

V rakouském Salzburku porovnávali intervenční kardiologové perioperační údaje a náklady na provedený zákrok u 74 pacientů, kteří podstoupili transfemorální implantaci aortální chlopně v celkové anestezii (n = 33) a v lokální anestezii se sedací (n = 41). Ačkoliv měli pacienti ze skupiny s lokální anestezií významně častěji plicní hypertenzi, narušené renální funkce a mírně vyšší preopreační skóre rizika (STS skóre) a třídu NYHA, nebyl mezi skupinami statisticky významný rozdíl ve 30denní mortalitě a výskytu komplikací souvisejících se zákrokem. Pacienti ve skupině s lokální anestezií měli významně vyšší maximální systolický a střední tlak v aortě, ale vyžadovali významně méně často adrenergní podporu během zákroku než pacienti s celkovou anestezií. U pacientů s lokální anestezií byla zjištěna významně kratší doba trvání zákroku, nižší náklady na provedený zákrok a časnější mobilizace.

Němečtí autoři hodnotili bezpečnost transkatetrální implantace aortální chlopně v lokální anestezii u 100 pacientů průměrného věku 80 let s predikovanou operační mortalitou 21,6 %. Sedaci zajistili infuzí remifentanilu (0–0,2 μg/kg/min) a podáním midazolamu (1–3 mg) podle potřeby. U všech pacientů anesteziolog během zákroku pečlivě invazivně monitoroval hemodynamiku a v případě indikace podal inotropní léky. U 17 ze 100 pacientů bylo nutné přejít na celkovou anestezii, většinou (12 případů) z důvodu intervenční komplikace a vždy až po implantaci chlopně. 30denní celková mortalita byla 6 %.

Oba týmy ukázaly, že tranfemorální implantaci aortální chlopně u starších pacientů lze při spolupráci se zkušeným anesteziologem bezpečně provádět v lokální anestezii a sedaci. Rakouští kardiologové navíc došli k závěru, že při lokální anestezii se zkrátí doba zákroku, sníží se výdaje na provedenou intervenci a lze dříve dosáhnout mobilizace pacientů.

(zza)

Zdroj:
1) Bergmann L., Kahlert P., Eggebrecht H., et al. Transfemoral aortic valve implantation under sedation and monitored anaesthetic care - a feasibility study. Anaesthesia. 2011 Sep 20; doi: 10.1111/j.1365-2044.2011.06788.x. [Epub ahead of print].
2) Motloch L. J., Rottlaender D., Reda S., et al. Local versus general anesthesia for transfemoral aortic valve implantation. Clin Res Cardiol. 2011 Sep 20. [Epub ahead of print].