Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Archiv starších novinek


 Hledat  

Nalezeno 233 záznamů z celkového počtu 233, zobrazeny 11. - 20.

 1  [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Nízká hladina cholesterolu jako prediktor vzniku sepse po operaci s mimotělním oběhem
Nízká hladina cholesterolu před operací je rizikovým faktorem rozvoje sepse u pacientů podstupujících operaci srdce s mimotělním oběhem. Po operaci s mimotělním oběhem dochází často k syndromu syst...

Počet opakovaných infarktů myokardu či cévních mozkových příhod může být redukován za pomoci nanotechnologie
Kolem 30 % pacientů po infarktu myokardu prodělá tento typ akutní koronární příhody opakovaně. Důvodem je pokračující zánětlivé postižení uvnitř stěn arterií zásobujících srdeční sval, jež je doposud...

K určení rizika operační mortality při chirurgické náhradě aortální chlopně stačí klinické vyšetření
Podle výsledků studie se 314 pacienty s náhradou aortální chlopně z důvodu závažné aortální stenózy nezvyšují zavedená validovaná skóre (EuroSCORE, STS, Amblerovo skóre, ACEF) přesnost odhadu op...

Výsledky pětiletého sledování diabetických pacientů po chirurgicky či perkutánně provedené revaskularizaci myokardu
Diabetičtí pacienti často trpí postižením koronárních arterií. Při volbě typu revaskularizace (chirurgický vs. perkutánní zákrok) by měly být diabetes mellitus a jeho kompenzace brány v úvahu. Pacie...

Při transkatetrové implantaci aortální chlopně lze použít monitorovanou anesteziologickou péči
Retrospektivní studie u 98 pacientů s transkatetrovou náhradou aortální chlopně (TAVI) z důvodu závažné stenózy s vysokým EuroSCORE ukázala, že je možné při zákroku použít monitorovanou anesteziolo...

Perkutánní implantace pulmonální chlopně je ekonomicky výhodnější než chirurgický přístup
Perkutánní implantace pulmonální chlopně (PPVI) je velmi schůdnou alternativou chirurgické léčby pacientů s vadou výtokového traktu pravé komory. Američtí autoři se pokusili porovnat ekonomickou...

Probíhající studie Trivalve porovnává hemodynamickou výkonnost tří biologických náhrad aortální chlopně
Od března 2012 probíhá studie Trivalve, porovnávající tři biologické náhrady aortálních chlopní (Trifecta valve, Mitroflow valve a Charpentie-Edwards Magna Ease valve) implantované u pacientů se ste...

Kalcifikace aortální chlopně je prediktorem mortality po TAVI
Prediktorem 3leté mortality rizikových pacientů, kteří z důvodu závažné aortální stenózy podstoupí transkatetrovou implantaci aortální chlopně (TAVI), je kromě funkce levé komory také stupeň kalcifi...

Časné podání heparinu může snížit tvorbu trombinu při mimotělním oběhu
Podání heparinu před použitím simulovaného mimotělního oběhu vedlo ke zvýšení hladiny inhibitoru cesty tkáňového faktoru (TFPI), který tlumí tvorbu trombinu zprostředkovanou tkáňovým faktorem (TF). ...

Porovnání incidence a prediktorů blokády levého Tawarova raménka po transkatetrální implantaci aortální chlopně pomocí dvou různých systémů
Mezi časté komplikace provázející náhradu aortální chlopně transkatetrálním přístupem (TAVI) patří mj. poruchy převodního systému srdce a nutnost zavedení trvalého kardiostimulátoru. Proto byla inic...