Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Při transkatetrové implantaci aortální chlopně lze použít monitorovanou anesteziologickou péči

Retrospektivní studie u 98 pacientů s transkatetrovou náhradou aortální chlopně (TAVI) z důvodu závažné stenózy s vysokým EuroSCORE ukázala, že je možné při zákroku použít monitorovanou anesteziologickou péči (MAP) stejně dobře jako celkovou anestezii.

Cílem studie bylo porovnat dvě metody anestezie provedené stejnými kardiologickými anesteziology v jednom specializovaném kardiochirurgickém centru. Zařazeni byli pacienti se závažnou stenózou aortální chlopně a vysokým logistickým EuroSCORE, u nichž nebylo vhodné provést konvenční náhradu aortální chlopně, a proto podstoupili TAVI. Porovnávána byla celková anestezie a MAP, což je termín používaný pro sedaci nebo analgosedaci, často v kombinaci s lokoregionální anestezií. 

Celková anestezie byla použita u 57 a MAP u 41 pacientů. Autoři porovnávali délku zákroku, potřebu transfuzí, srdeční indexy, saturaci horní duté žíly kyslíkem (ScVO2) před a po implantaci chlopně, dobu hospitalizace a 30denní mortalitu.

Výsledky neukázaly žádný rozdíl mezi použitými metodami anestezie z hlediska sledovaných parametrů, s výjimkou významně delší doby anestezie a vyšší ScVO2 před i po implantaci chlopně ve skupině s celkovou anestezií. Třicetidenní mortalita byla 5,3 % u celkové anestezie a 4,9 % ve skupině s MAP.

Podle této studie lze u pacientů se závažnou aortální stenózou a vysokým logistickým EuroSCORE podstupujících TAVI použít se stejnou úspěšností celkovou anestezii i monitorovanou anesteziologickou péči.

(zza)

Zdroj: Balanika M., et al. Anesthetic Management of Patients Undergoing Transcatheter Aortic Valve Implantation. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2013; pii: S1053-0770(13)00414-X; doi: 10.1053/j.jvca.2013.07.010