Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Probíhající studie Trivalve porovnává hemodynamickou výkonnost tří biologických náhrad aortální chlopně

Od března 2012 probíhá studie Trivalve, porovnávající tři biologické náhrady aortálních chlopní (Trifecta valve, Mitroflow valve a Charpentie-Edwards Magna Ease valve) implantované u pacientů se stenózou aortální chlopně, a to z hlediska jejich hemodynamické výkonnosti. Výsledky se očekávají v prosinci 2014.

Chirurgická náhrada je dnes zlatým standardem léčby stenózy aortální chlopně. Nejčastěji se používají biologické náhrady. V roce 2012 byla schválena prospektivní kontrolovaná randomizovaná studie, jejímž cílem je ověřit a porovnat hemodynamickou výkonnost a velikost tří biologických stentovaných chlopenních náhrad z tkáně hovězího perikardu: Trifecta valve (St. Jude Medical, USA), Mitroflow valve (Sorin Group, Itálie) a Charpentie-Edwards Magna Ease valve (Edwards Lifesciences, USA).

Před operací je změřen průměr anulus aorticus pomocí CT, echokardiografie a přímého měření na operačním sále po odstranění nativní chlopně. Ověřeny budou také rozměry každé chlopenní náhrady, jaké uvádí výrobce. Hemodynamická výkonnost náhrady bude hodnocena 7. den po operaci a za 6 měsíců po operaci podle maximálního a průměrného transvalvulárního gradientu (mm Hg) a všech echokardiografických parametrů měřených předoperačně. Hodnocena bude také délka pobytu na JIP, celková délka hospitalizace a výskyt pooperačních komplikací.

Výsledky, očekávané na konci roku 2014, by měly kardiochirurgům pomoci volit nejvhodnější biologickou náhradu podle morfologických charakteristik konkrétních pacientů.

(zza)

Zdroj: Azarnoush K., Pereira B., Dualé C., et al. Comparison between three types of stented pericardial aortic valves (Trivalve trial): study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2013 Dec 3; 14 (1): 413