Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Perkutánní implantace pulmonální chlopně je ekonomicky výhodnější než chirurgický přístup

Perkutánní implantace pulmonální chlopně (PPVI) je velmi schůdnou alternativou chirurgické léčby pacientů s vadou výtokového traktu pravé komory. Američtí autoři se pokusili porovnat ekonomickou zátěž spojenou s oběma postupy. Do své studie zařadili prvních 17 pacientů, kteří v Pediatrické kardiologické divizi Univerzity ve Virginii (USA) podstoupili PPVI. Dále byli zařazeni pacienti s chirurgickou náhradou chlopně provedenou ve stejném období. Jako základ pro 5- a 10leté modelování autoři použili údaje o nákladech na zákrok a péči během hospitalizace a dále porovnávali délku hospitalizace a ušlou mzdu pacientů.

Průměrné náklady na zákrok a nemocniční péči činily u chirurgické léčby 126 406 USD v porovnání s 80 328 USD u PPVI (p < 0,001). Ve skupině s chirurgickou léčbou byla významně delší i doba hospitalizace. Ušlá mzda činila u pacientů s chirurgickou náhradou chlopně 3 113 USD v porovnání s 611 USD při perkutánním zákroku. Analýza senzitivity ukázala, že k vyrovnání ekonomického přínosu PPVI s chirurgickou léčbou by muselo dojít k selhání léčby perkutánní metodou u 17 % pacientů ročně.

PPVI přináší oproti chirurgické implantaci pulmonální chlopně ekonomické úspory z hlediska nákladů na zákrok a nemocniční péči, kratší hospitalizaci a je spojena s nižší ztrátou výdělku pacientů.

(zza)

Zdroj: Vergales J. E., et al. Cost-analysis of percutaneous pulmonary valve implantation compared to surgical pulmonary valve replacement. Catheter Cardiovasc Interv. 2013 Dec 1; 82 (7): 1147–53; doi: 10.1002/ccd.25128