Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

K určení rizika operační mortality při chirurgické náhradě aortální chlopně stačí klinické vyšetření

Podle výsledků studie se 314 pacienty s náhradou aortální chlopně z důvodu závažné aortální stenózy nezvyšují zavedená validovaná skóre (EuroSCORE, STS, Amblerovo skóre, ACEF) přesnost odhadu operační mortality oproti prostému klinickému vyšetření.

Riziko spojené se srdeční operací se hodnotí předoperačně podle různých skóre validovaných v mezinárodních studiích. Francouzští autoři si určili za cíl porovnat jejich přínos s prostým klinickým, tzv. bedside vyšetřením u pacientů podstupujících náhradu aortální chlopně z důvodu závažné stenózy.

Určili operační mortalitu definovanou jako úmrtí z jakýchkoliv příčin do 30. dne po operaci. K predikci bylo použito klinické vyšetření a dále logistické a aditivní EuroSCORE, EuroSCORE II, skóre Společnosti hrudních chirurgů (STS), Amblerovo skóre a skóre ACEF (věk-kreatinin-ejekční frakce). Autoři rozdělili 314 po sobě následujících pacientů zařazených v letech 2009–2011 (22 % s implantací koronálního by-passu, průměrný věk 73 let) na základě klinického vyšetření do 4 skupin podle rizika mortality: I. skupina s rizikem ≤ 3,9 %, II. skupina s rizikem 4–6,9 %, III. skupina s rizikem 7–9,9 % a IV. skupina s rizikem ≥ 10 %. Poté porovnali pozitivní prediktivní hodnotu jednotlivých skóre a samotného klinického vyšetření.

Celková operační mortalita činila 5,7 %. Pozitivní prediktivní hodnota u 64 pacientů s nejvyšším rizikem mortality dle klinického vyšetření (skupiny III a IV) byla 17,2 % u EuroSCORE II, 14,1 % u klinického vyšetření a skóre STS, 10,9 % u obou EuroSCORE, 10,6 % u ACEF a 10,2 % u Adlerova skóre. U pacientů s nízkým rizikem (skupiny I a II) se pozitivní prediktivní hodnota pohybovala u jednotlivých použitých skóre včetně klinického vyšetření od 2,8 do 4,4 %.

Autoři došli k závěru, že klinické vyšetření je stejně spolehlivou metodou určení rizika operační mortality u pacientů s chirurgickou náhradou aortální chlopně jako používaná validovaná skóre.

(zza)

Zdroj: Laurent M., et al. Simple bedside clinical evaluation versus established scores in the estimation of operative risk in valvereplacement for severe aortic stenosis. Arch Cardiovasc Dis. 2013 Dec;106 (12): 651–60; doi: 10.1016/j.acvd.2013.09.001.