Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Porovnání incidence a prediktorů blokády levého Tawarova raménka po transkatetrální implantaci aortální chlopně pomocí dvou různých systémů

Mezi časté komplikace provázející náhradu aortální chlopně transkatetrálním přístupem (TAVI) patří mj. poruchy převodního systému srdce a nutnost zavedení trvalého kardiostimulátoru. Proto byla iniciována studie porovnávající incidenci a prediktory blokády levého Tawarova raménka po transkatetrální implantaci aortální chlopně pomocí Medtronic CoreValve Revalving System (MCRS) nebo chlopně Edwards SAPIEN (ESV).

Analyzována byla data 238 pacientů bez předchozího zavedení kardiostimulátoru a bez blokády levého nebo pravého Tawarova raménka ve výchozím elektrokardiografickém vyšetření. Tito pacienti prodělali katetrovou implantaci aortální chlopně MCRS (n = 87) nebo ESV (n = 151) v průběhu let 2007–2011.

Nově vzniklá blokáda levého Tawarova raménka nastala celkově u 63 pacientů (26,5 %), z toho u 13,5 % pacientů s ESV (n = 20) a u poloviny (n = 43) s implantovanou chlopní MCRS (P = 0,001). Při propuštění byl zaznamenán LBBB u 8,6 % pacientů s ESV a u 32,2 % s MCRS. Z výsledku multivariační analýzy vyplynulo, že jediným prediktorem blokády levého Tawarova raménka bylo použití MCRS (poměr šancí [OR] = 7,2, 95% interval spolehlivosti 2,9–17,4, P < 0,001). Perzistující nově vzniklá blokáda levého Tawarova raménka při propuštění nebyla asociována s celkovou ani kardiovaskulární mortalitou. Nově vzniklá blokáda pravého Tawarova raménka nastala u 4,6 % pacientů (n = 11), nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi skupinami s ESV a MCRS.

Blokáda levého Tawarova raménka je tedy častou komplikací katetrové implantace aortální chlopně s vyšší incidencí při použití MCRS ve srovnání s ESV. Ačkoli blokáda přetrvává u většiny pacientů, v této studii nebyla prediktorem celkové či kardiovaskluární mortality nebo nutnosti zavedení trvalého kardiostimulátoru.

(onse)

Zdroj: Franzoni I., Latib A., Maisano F., Costopoulos C., Testa L., Figini F., Giannini F., Basavarajaiah S., Mussardo M., Slavich M., Taramasso M., Cioni M., Longoni M., Ferrarello S., Radinovic A., Sala S., Ajello S., Sticchi A., Giglio M., Agricola E., Chieffo A., Montorfano M., Alfieri O., Colombo A. Comparison of Incidence and Predictors of Left Bundle Branch Block After Transcatheter Aortic Valve Implantation Using the CoreValve Versus the Edwards Valve. Am J Cardiol. 2013 May 28; doi: pii: S0002-9149(13)01000-X. 10.1016/j.amjcard.2013.04.026. [Epub ahead of print].