Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Nízká hladina cholesterolu jako prediktor vzniku sepse po operaci s mimotělním oběhem

Nízká hladina cholesterolu před operací je rizikovým faktorem rozvoje sepse u pacientů podstupujících operaci srdce s mimotělním oběhem.

Po operaci s mimotělním oběhem dochází často k syndromu systémové zánětlivé odpovědi a k sepsi. V univerzitní nemocnici ve francouzském Dijonu provedli prospektivní observační studii, která hodnotila souvislost mezi předoperační hladinou lipidů a výskytem sepse u 217 po sobě následujících dospělých pacientů s plánovanou operací srdce s mimotělním oběhem.

Lipidémie a zánětlivé markery byly měřeny před operací, při zahájení mimotělního oběhu, při jeho ukončení a po 3 a 24 hodinách po operaci. Zjištěné hodnoty byly porovnány mezi skupinami pacientů se systémovou zánětlivou odpovědí a sepsí (n = 15), se zánětlivou odpovědí bez sepse (n = 95) a bez zánětlivé odpovědi (n = 107). Postupný pokles koncentrace cholesterolu v průběhu operace byl korigován na hemodiluci.

Ve skupině pacientů se sepsí byla zjištěna významně nižší hladina cholesterolu před operací, která přetrvávala i během operace a po jejím skončení. Procento pacientů se sepsí postupně klesalo v kvantilech pacientů od nejvyšší po nejnižší hladinu cholesterolu (pohybovalo se od 18,6 % po 0 %, p = 0,005). Hladina cholesterolu před operací a délka mimotělního oběhu byly nezávislými prediktory zvýšení prozánětlivých markerů (prokalcitonin a interleukin 8) za 3 hodiny po operaci.

Nízká hladina cholesterolu může sloužit jako jednoduchý biomarker pro identifikaci pacientů postupujících operaci s mimotělním oběhem, kteří mají vysoké riziko rozvoje sepse.

(zza)

Zdroj: Lagrost L., Girard C., Grosjean S., et al. Low Preoperative Cholesterol Level Is a Risk Factor of Sepsis and Poor Clinical Outcome in Patients Undergoing Cardiac Surgery With Cardiopulmonary Bypass. Crit Care Med. 2014 Jan 9. [Epub ahead of print]