Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Výsledky pětiletého sledování diabetických pacientů po chirurgicky či perkutánně provedené revaskularizaci myokardu

Diabetičtí pacienti často trpí postižením koronárních arterií. Při volbě typu revaskularizace (chirurgický vs. perkutánní zákrok) by měly být diabetes mellitus a jeho kompenzace brány v úvahu. Pacienti s diabetem mají vyšší procento komplikací po perkutánní revaskularizaci než po chirurgickém zákroku.

Autoři studie se zaměřili na porovnání výsledků pětiletého sledování populace diabetických pacientů s vícečetným postižením koronárních arterií po chirurgické bypassové operaci (coronary artery bypass graft – CABG) a po perkutánní angioplastice (percutaneous coronary intervention – PCI). U těchto pacientů totiž není zcela jasné, který z postupů je pro ně vhodnější.

Mezi červencem 2002 a prosincem 2008 podstoupilo revaskularizační zákrok v regionu Emilia-Romagna v Itálii 2 885 diabetických pacientů s postižením více než jedné koronární arterie (1 466 podstoupilo CABG a 1 419 PCI). Po zákroku byly u pacientů po 1 827 ± 617 dnů sledovány počet hospitalizací a celková mortalita. Pětiletá incidence MACCE (zkratka z angličtiny, zahrnuje mortalitu, akutní infarkt myokardu [AIM], cévní mozkovou příhodu [CMP] a opakovaný revaskularizační zákrok [TVR]) byla zjišťována pomocí Kaplanovy-Meierovy analýzy, Coxova regresního modelu proporcionálních rizik a kumulativní incidence smrti, AIM a TVR.

Pacienti po prodělaném PCI měli vyšší souhrnnou mortalitu ze všech příčin (HR 1,8, 95% CI 1,4–2,2, p < 0,0001), z důvodu AIM (HR 3,3, 95% CI 2,4–4,6, p < 0,0001) a z důvodu TVR (HR 4,5, 95% CI 3,4–6,1, p < 0,0001). Signifikantní rozdíl nebyl zaznamenán u mortality na CMP (HR 0,8, 95% CI 0,5–1,2, p = 0,26). Vyšší mortalitu u skupiny s PCI způsobila vyšší incidence AIM.

Incidence MACCE je u diabetických pacientů vyšší po PCI než po CABG. Při rozhodování o typu zákroku by proto diabetes mellitus a jeho dlouhodobá kompenzace měly být brány v úvahu.

(epa)

Zdroj: Contini G. A., Nicolini F., Fortuna D., et al. Five-year outcomes of surgical or percutaneous myocardial revascularization in diabetic patients. Int J Cardiol. 2013 Sep 30; 168 (2): 1028–33; doi: 10.1016/j.ijcard.2012.10.030. Epub 2012 Nov 17.