Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Kalcifikace aortální chlopně je prediktorem mortality po TAVI

Prediktorem 3leté mortality rizikových pacientů, kteří z důvodu závažné aortální stenózy podstoupí transkatetrovou implantaci aortální chlopně (TAVI), je kromě funkce levé komory také stupeň kalcifikace aortální chlopně (AVC). Skóre AVC, které je možné snadno určit pomocí CT před zákrokem, lze využít při stratifikaci rizika pacientů.

Cílem německých autorů bylo nalézt prediktory, které určí 3letý výsledek léčby u pacientů se stenózou aortální chlopně ještě před provedením zákroku (TAVI). Do studie zahrnuli 76 pacientů z aachenského registru TAVI, u nichž bylo před zákrokem provedeno vyšetření CT s duálním zdrojem (DSCT), kvantifikována kalcifikace aortální chlopně (AVC) a zjištěn 3letý výsledek léčby.

Přežití po 3 letech činilo 64 %. U pacientů, kteří nepřežili 3 roky po TAVI, bylo zjištěno významně vyšší Agatstonovo skóre AVC (2,85) než u pacientů, kteří přežili (1,85, p = 0,007). Multivariantní analýza, která zahrnovala také věk, EuroScore, glomerulární filtraci, ejekční frakci, třídu NYHA, farmakoterapii při vstupu do studie, chronické onemocnění plic a aortální regurgitaci, ukázala, že s mortalitou významně korelují pouze Agatstonovo skóre AVC (p = 0,03) a porucha funkce levé komory (p = 0,001). Jako hranice  Agatstonova skóre AVC, při které je 3letá mortalita významně zvýšena, byla identifikována hodnota 2,0 (3letá mortalita při skóre < 2,0 činila 21 % v porovnání s 53 % při skóre > 2,0).

Autoři došli k závěru, že kalcifikace aortální chlopně zjištěná před zákrokem pomocí CT určuje 3letou mortalitu pacientů se závažnou stenózou aortální chlopně po provedené TAVI.

(zza)

Zdroj: Koos R. et al. Impact of aortic valve calcification severity and impaired left ventricular function on 3-year results of patients undergoing transcatheter aortic valve replacement. Eur Radiol. 2013 Dec; 23 (12): 3253–61; doi: 10.1007/s00330-013-2961-4. Epub 2013 Jul 3.