Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Archiv starších novinek


 Hledat  

Nalezeno 233 záznamů z celkového počtu 233, zobrazeny 191. - 200.

 11  12  13  14  15  16  17  18  19  [ 20 ]  21 

Pacienti po transplantaci srdce mohou zvýšit svoji fyzickou kondici a provádět namáhavá cvičení
Výkonnost kardiovaskulárního a respiračního systému u pacientů po transplantaci srdce je zhruba o 30 až 50 procent nižší než u stejně starých zdravých vrstevníků. Z toho plyne, že je u těchto...

Endoskopický a otevřený odběr žilního štěpu pro aortokoronární by-pass
Endoskopický odběr venózního štěpu při koronárních by-passových operacích (CABG coronary artery bypass grafting) je široce rozšířená metoda a má výhodu zejména v redukci velikosti operační rány a tím...

Miniaturní kardiopulmonální by-pass v aortální chirurgii
Použití konvenčního kardiopulmonálního by-passu (CCPB) bývá často spojováno s elevací zánětlivých parametrů, s hemodilucí a zvýšeným rizikem vzniku plynových mikroembolizací. Naproti tomu totální...

Časná trombóza stentu u pacientů s akutními koronárními syndromy, kteří byli léčeni stenty uvolňujícími léčivo nebo kovovými stenty: výsledky studie ACUITY
U vysoce rizikových pacientů s akutními koronárními syndromy nebyl doposud popsán vztah mezi výsledky klinických a angiografických vyšetření a výskytem časné trombózy stentu (tj. v období do 30 dnů...

Kazuistika – tamponáda srdce po provalení jaterního amébového abscesu do perikardiálního prostoru
Purulentní perikarditidu raritně vídáme u dětí jako sekundární komplikaci při pneumonii nebo při jiných zánětlivých ohniscích, jako jsou osteomyelitida či septická artritida. Patogeny nejčastěji...

Koarktace pravostranného oblouku aorty s levostrannou descendentní aortou u dospělého pacienta
U novorozenců a dětí je koarktace aorty spojena s rozličnými anomáliemi vyžadujícími chirurgickou úpravu. U mladistvých a dospělých je izolovaná koarktace aorty obvykle řešena s použitím různých...

Umělá inteligence může pomoci diagnostikovat endokarditidu
Umělé neuronové sítě, tedy software napodobující lidský mozek, který je schopný učit se ze zkušeností, by mohly být v budoucnu využívány také k diagnostice endokarditidy spojené s implantací...

Úprava mitrální regurgitace srdeční resynchronizací
Srdeční resynchronizační léčba upravuje funkční nedomykavost mitrální chlopně tím, že pozměňuje funkci levé komory, čímž dojde k obrácení procesu přestavby levé komory srdeční. Uvádí to autoři studie...

Jak provést bezpečnou sternotomii
Vyhovující provedení sternotomie a její uzávěr jsou důležitými faktory v mechanické stabilitě sterna a v prevenci možných komplikací. V referovaném textu autoři popisují jednoduché techniky k...

Chirurgická reparace supravalvulární aortální stenózy za použití Bromovy techniky
Korekcí supravalvulární aortální stenózy Bromovou třícestnou technikou bylo zatím popsáno pouze několik. Lékaři z kardiochirurgického oddělení nemocnice v mexickém městě Guadalajara popsali několik...