Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Úprava mitrální regurgitace srdeční resynchronizací

Srdeční resynchronizační léčba upravuje funkční nedomykavost mitrální chlopně tím, že pozměňuje funkci levé komory, čímž dojde k obrácení procesu přestavby levé komory srdeční. Uvádí to autoři studie provedené v Barceloně, kteří své výsledky publikovali v odborném časopisu American Journal of Cardiology.

U 57 zúčastněných pacientů s funkční mitrální regurgitací podstupujících srdeční resynchronizaci byl zkoumán mechanismus vedoucí k léčebnému efektu a byly identifikovány faktory, které by charakterizovaly kandidáty na tuto proceduru. Regurgitační ústí bylo u zkoumaných subjektů nejméně 10 čtverečních milimetrů.

Střední hodnota redukce mitrální regurgitace po srdeční resynchronizaci byla akutně 18 % a 38 % po 12 měsících. U 30 pacientů byla zaznamenána klinická odpověď na tuto léčbu; to znamená, že zůstali naživu, i když nebyla provedena transplantace. Vzdálenost, kterou mohli ujít, byla vyšetřovaná 6minutovým testem a zlepšila se alespoň o 10 %.

Celkem 23 pacientů vykazovalo echokardiografickou odpověď, definovanou jako snížení end-systolického objemu levé komory alespoň o 10 % mezi hodnocením na počátku terapie a vyšetřením po uplynutí jednoho roku. Zlepšení po iniciální srdeční resynchronizaci bylo podobné u pacientů s ischemickou mitrální regurgitací i bez ní.

Bezprostředně po srdeční resynchronizaci a při střednědobém sledování bylo u pacientů zaznamenáno signifikantní zlepšení systolické funkce levé komory a redukce v levé komorové dyssynchronii spolu s redukcí mitrální regurgitace a mitrální „tenting area“ (oblast změněných cípů mitrální chlopně připomínajících tvar stanu).

Mitrální regurgitace a mitrální tenting area se nadále snižovaly i po 12 měsících od začátku sledování. Nastala i významná redukce objemu levé komory a pokles ukazatelů lokální přestavby.

Autoři studie závěrem dodávají, že pro pacienty, u nichž je zjištěna větší mitrální tenting area, nepřináší resynchronizace výraznější efekt.

(skl)

Zdroj: Am J Cardiol 2009; 104: 383–388.