Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Miniaturní kardiopulmonální by-pass v aortální chirurgii

Použití konvenčního kardiopulmonálního by-passu (CCPB) bývá často spojováno s elevací zánětlivých parametrů, s hemodilucí a zvýšeným rizikem vzniku plynových mikroembolizací. Naproti tomu totální miniaturní kardiopulmonální by-pass (TMCPB) může výskyt těchto nežádoucích účinků redukovat. TMCPB totiž přináší ve srovnání s CCPB četné výhody (mimo jiné také redukci primárního volumu a fyziologičtější povrch).

O využití MCPB v aortální chirurgii se zatím pokusilo jenom několik málo center. Hlavní příčinou obav z jeho využití bylo chybějící odvzdušňovací zařízení. Odpovědí na tento nedostatek by mohl být optimalizovaný mimotělní oběh (ECCO) využívající TMCPB systém, který obsahuje automatické venózní odvzdušňovací zařízení a paralelní soft-shellový rezervoár.

Britští vědci z Hammersmith Hospital v Londýně nedávno prezentovali retrospektivní studii, jejímž cílem bylo posoudit, nakolik je systém ECCO TMCPB vhodný pro aortální chirurgii. Do studie bylo zařazeno celkem padesát po sobě následujících a neselektovaných pacientů, kteří podstoupili elektivní operaci aorty za současného využití TMCPB. Do souboru nebyli zařazeni pacienti s nutností reoperace či pacienti vyžadující urgentní zákrok. Za účelem stanovení účinnosti této techniky bylo kontrolováno jak chirurgické provedení, tak schopnost odvzdušnění a v neposlední řadě také požadavky na krevní transfuze.

Čas trvání mimotělního oběhu se pohyboval v rozmezí 81,6 ± 28,0 minuty a čas svorky dosahoval 56,7 ± 18,9 minuty. Během 50 operací TMCPB systém zpracoval 1 910 ± 404 ml krve, přičemž bylo zaznamenáno 96 případů aktivace odvzdušňovacího zařízení. Potřeba krevních transfuzí činila 12 %, což bylo pod hranicí spotřeby pro dané pracoviště. Nebyly zaznamenány žádné komplikace či nežádoucí příhody.

Použití ECCO TMCPB systému v aortální chirurgii lze tedy podle autorů považovat za bezpečné a efektivní.

(mik)

Zdroj: Ann Thorac Surg. 2008 Aug; 86 (2): 627–31.