Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Archiv starších novinek


 Hledat  

Nalezeno 233 záznamů z celkového počtu 233, zobrazeny 121. - 130.

 11  12  [ 13 ]  14  15  16  17  18  19  20  21 

Mizející hranice mezi kardiologií a kardiochirurgií: Quo vadis
Spolupráce mezi oběma obory umožňuje chirurgický revaskularizační výkon i u akutního srdečního infarktu. Kontraindikací není ani zvýšená hladina srdečních enzymů. Kardiolog spolupracuje v zavedení...

Mizející rozdíly mezi odbornostmi kardiologie a kardiochirurgie – status quo
V posledních letech dochází ke zmenšování rozdílů v terapii chorob mezi oběma těmito obory. Zvláště terapie onemocnění koronárních tepen se velmi sblížila. Před lety byla PTCA prováděna jen v...

Kostní hojení po mediánní sternotomii, srovnání hemostatických postupů
V USA je ročně provedeno 700 000 sternotomií pro otevřenou operaci srdce. Stavění krvácení ze sterna má prvotní význam pro zabránění tvorby hematomu v ráně, vznik infekce a dehiscenci operační ...

Aspirin jako prevence komplikací v kardiochirurgii
Podávání aspirinu bezprostředně před kardiochirurgickým výkonem snižuje podle zjištění Americké anesteziologické společnosti výskyt kardiocerebrálních ischemických příhod. Již dříve bylo zjištěno, že...

Velké aneuryzma septa síní
Řečtí lékaři z univerzitní nemocnice v Ioannině popsali případ pacienta, u něhož bylo při jícnové echokardiografii odhaleno obrovské aneuryzma septa síní. Popis celého raritního případu přinesl v...

Masivní kalcifikace trikuspidální chlopně u myokardiální fibrózy
Pravostranné formy tvoří pouze jednu čtvrtinu ze všech případů endomyokardiálních fibróz v centrální Africe. Ve své kazuistice popsali francouzští lékaři případ 50leté pacientky s neobvyklými...

Asymptomatické foramen ovale patens – ponechat, či uzavřít?
Jak postupovat při nálezu asymptomatického perzistujícího foramen ovale (PFO) náhodně nalezeného při operaci z jiné indikace a co ovlivňuje rozhodování chirurga? Nález PFO při kardiochirurgických...

Pozitivní psychické naladění snižuje incidenci koronárních onemocnění
V časopise European Heart Journal byla před necelými dvěma lety publikována studie, která si kladla za cíl ověřit, zda pozitivní psychické ladění člověka je skutečně spojeno s nižším rizikem...

Operace chlopní je bezpečnější s heparinem nízkomolekulárním
Antikoagulační terapie nízkomolekulárním heparinem (LMWH) dalteparinem po operaci chlopní má méně nežádoucích účinků v porovnání s klasickým nefrakcionovaným heparinem. Ve studii porovnávající...

Chirurgické řešení pseudoaneuryzmatu aorty
Pseudoaneuryzma aorty je vzácná život ohrožující komplikace po operaci srdce nebo kořene aorty. Vzniknout může na podkladě infekce, genetické poruchy nebo traumatu. Jeden případ obřího...