Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Jak provést bezpečnou sternotomii

Vyhovující provedení sternotomie a její uzávěr jsou důležitými faktory v mechanické stabilitě sterna a v prevenci možných komplikací. V referovaném textu autoři popisují jednoduché techniky k provedení sternotomie a jejího uzávěru, které mohou být jednoduše a rychle aplikovány v mnoha případech.

Střední sternotomie, představená Julianem a kolegy v roce 1957, je nejvíce frekventovanou incizí v kardiochirurgii. Ačkoliv se jedná o dobře vyzkoušenou metodu, incidence pooperační dehiscence sternotomie a jiných nepříznivých komplikací se pohybuje v rozsahu 0,5–2,5 %. Přitom mechanická stabilita sterna je nejdůležitějším faktorem v prevenci těchto komplikací.

Technika

Po kožní incizi jsou nalezeny střední bod horního okraje manubria (bod 1) a xiphoideu (bod 2). Následovně pak linie druhého mezižebří (bod 3). Poté jsou modifikované Backhausovy kleště naloženy do 2. mezižebří. Je důležité umístit kruhy kleští do stejné vzdálenosti od střední čáry xiphoideu. To je opatření, které zabraňuje asymetrické pozici kleští, která může způsobit chybné určení střední čáry sterna. Poté je linie sternotomie vedena spojením bodů 1 a 3 a dokončena spojením bodů 3 a 2. K uzávěru sternotomie autoři užívají šest jednoduchých drátěných sutur kolmých na střední čáru sternotomie. Dvě přídatné sutury jsou umístěny paralelně se sternem přes třetí až pátou suturu.

Mezi listopadem 2004 a březnem 2006 podstoupilo více než 400 pacientů na pracovišti autorů sternotomii s užitím uvedených technik. Autoři uvádějí, že se v uvedeném souboru nevyskytly komplikace jako dehiscence či komplikace související s provedením sternotomie. Určení přesného středu sterna je nejdůležitějším faktorem v zajištění patřičného provedení sternotomie, což je důležité pro předcházení mnoha pooperačních komplikací.

Dle názoru autorů textu je popsaná technika efektivní zejména u pacientů s malým sternem, kteří jsou náchylní k provedení asymerické sternotomie, anebo za různých dalších okolností (oboustranný odběr mammárních arterií, CHOPN, obezita a další), u kterých je dehiscence sternotomie více frekventovaná. Autory popsaná technika se jeví jako jednoduchá a rychlá a je aplikovatelná v mnoha chirurgických případech. Zvlášť nápomocná může být mladým chirurgům. Popisovaná technika uzavření sternotomie je finančně a časově nenáročná a je přínosem, pokud jde o pooperační stabilitu sterna.

(val)

Zdroj: Asian Cardiovasc Thorac Ann 2008; 16: 414–415.