Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Archiv starších novinek


 Hledat  

Nalezeno 233 záznamů z celkového počtu 233, zobrazeny 71. - 80.

 1  2  3  4  5  6  7  [ 8 ]  9  10  11 

Recidiva aortální regurgitace – příčiny a léčba
Němečtí kardiochirurgové analyzovali své 16leté zkušenosti s reoperacemi aortální chlopně z důvodu recidivy aortální regurgitace po náhradě kořene aorty se zachováním aortální chlopně a popsali...

Inovativní postup při náhradě aortální chlopně: bezstehová bioprotéza
Italská kazuistika popisuje úspěšnou a bezpečnou chirurgickou implantaci bezstehové biologické náhrady aortální chlopně u pacientky s kalcifikací kořene aorty, jejíž významnou výhodou je kratší...

Zátěžová echokardiografie při volbě chirurgického řešení ischemické mitrální regurgitace u pacientů po infarktu myokardu
Při volbě optimální srdeční operace u pacientů po infarktu myokardu (IM) s mitrální regurgitací je možné vycházet z výsledků zátěžového echokardiografického vyšetření. Prognózu pacientů po IM význa...

Index plochy aortální chlopně jako prediktor nežádoucích příhod u aortální stenózy
Japonská studie ukázala, že nedávno zavedený index plochy aortální chlopně je významným prognostickým ukazatelem výskytu nežádoucích příhod u asymptomatických osob se závažnou aortální stenózou. Př...

Porovnání komplikací po transkatetrové a chirurgické implantaci aortální chlopně v průběhu jednoho roku
Studie s 618 pacienty se závažnou stenózou aorty prokázala, že transkatetrová implantace aortální chlopně (TAVI) není spojena s vyšším rizikem závažných kardiologických a cerebrovaskulárních příhod...

Hodnocení výsledků transkatetrové implantace aortální chlopně podle nových definic Valve Academic Research Consortium
Průzkum odborné literatury publikované v roce 2011 ukázal, že kardiochirurgové již využívají nové definice při hodnocení výsledků transkatetrové implantace aortální chlopně (TAVR), které určilo...

Elektivní femoro-femorální kardiopulmonální by-pass u rizikových pacientů při transkatetrové implantaci aortální chlopně
Použití kardiopulmonálního by-passu (CPB) u vysoce rizikových pacientů podstupujících transkatetrovou implantaci aortální chlopně (TAVI) může snížit riziko spojené se zákrokem a vést k lepším...

Roboticky asistovaná náhrada mitrální chlopně
Čínští autoři potvrzují velmi příznivé výsledky u 22 pacientů se stenózou mitrální chlopně, u nichž byla provedena roboticky asistovaná náhrada této chlopně. Mezi lednem 2007 a březnem 2011 proběhl...

Existují samostatné predisposiční faktory pro pooperační infekce po otevřené operaci srdce?
Nozokomiální infekce po otevřených operacích srdce doprovázejí vyšší nemocnost, úmrtnost a zvýšené materiální náklady. Do studie byli zařazeni pacienti, kteří prodělali aortokoronární by-pass (CABG)...

Tkáňové inženýrství a náhrady srdečních chlopní
Britští vědci nedávno publikovali článek, ve kterém shrnuli dosavadní poznatky o náhradách srdečních chlopní vytvořených pomocí tkáňového inženýrství. Zdá se, že v současné době je to jediná...