Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Zátěžová echokardiografie při volbě chirurgického řešení ischemické mitrální regurgitace u pacientů po infarktu myokardu

Při volbě optimální srdeční operace u pacientů po infarktu myokardu (IM) s mitrální regurgitací je možné vycházet z výsledků zátěžového echokardiografického vyšetření.

Prognózu pacientů po IM významně zhoršuje funkční ischemická mitrální regurgitace (FIMR). Polští kardiochirurgové se pokusili ověřit, zda je při volbě operace u těchto pacientů (samotná implantace koronárního by-passu [CABG], CABG s mitrální anuloplastikou nebo CABG s náhradou mitrální chlopně) možné vycházet z výsledků zátěžové echokardiografie. Do prospektivní studie bylo zařazeno 42 pacientů (23 mužů, průměrný věk 67 ± 12 let) po infarktu myokardu se závažnou FIMR, u nichž byla indikována CABG. Při klidové a zátěžové echokardiografii byla hodnocena morfologie mitrální chlopně, funkce levé komory, závažnost FIMR podle plochy regurgitačního ústí (ERO ≥ 20 mm2), viabilita myokardu a mitrální deformační indexy. Na základě klinického a echokardiografického vyšetření byla u 6 pacientů doporučena samotná CABG (skupina 1), u 27 pacientů CABG s mitrální anuloplastikou (skupina 2) a u 9 pacientů CABG s náhradou mitrální chlopně (skupina 3).

V prvních 30 dnech po operaci zemřelo celkem 5 pacientů. Přežití 12 měsíců po operaci bylo 100 % v 1. skupině, 81,5 % ve 2. skupině a 77,8 % ve 3. skupině. Při tomto vyšetření nebyly mezi skupinami rozdíly ve výskytu klinických příznaků, kardiovaskulárních příhod a echokardiografických parametrech. Ve všech skupinách došlo ke statisticky významnému snížení výskytu FIMR: o 17 % v 1. skupině, o 86 % ve 2. skupině a o 97 % ve 3. skupině. Mezi skupinami nebyly statisticky významné rozdíly v odvrácení remodelace levé komory. Tato studie ukázala, že diagnostický přístup zahrnující zátěžovou echokardiografii může pomoci při výběru vhodné chirurgické léčby u pacientů po IM s těžkou FIMR.

(zza)

Zdroj: Kochanowski J., Piątkowski R., Grabowski M., et al.: Utility of stress echocardiography in selecting the optimal mitral valve procedure in patients with severe ischemic mitral regurgitation undergoing coronary artery bypass grafting. Pol Arch Med Wewn. 2012 Apr 11. pii: AOP76. [Epub ahead of print]