Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Porovnání komplikací po transkatetrové a chirurgické implantaci aortální chlopně v průběhu jednoho roku

Studie s 618 pacienty se závažnou stenózou aorty prokázala, že transkatetrová implantace aortální chlopně (TAVI) není spojena s vyšším rizikem závažných kardiologických a cerebrovaskulárních příhod než chirurgická náhrada aortální chlopně (SAVR) v průběhu 1 roku po zákroku.

Vzhledem k omezenému počtu prací, které by porovnávaly výsledky TAVI a SAVR, je jistě přínosem studie provedená na dvou italských pracovištích, zahrnující 618 po sobě následujících pacientů, u nichž byl proveden některý z těchto zákroků, a která porovnávala krátkodobý a střednědobý výskyt významných nežádoucích cerebrovaskulárních a kardiologických příhod (MACCE) definovaných Valvular Academic Research Consortium. TAVI byla provedena u 218 pacientů a SAVR u 400 pacientů.

Během hospitalizace došlo k MACCE u 73 pacientů (11,8 %), a to častěji po SAVR (14,0 %) než po TAVI (7,8 %), p = 0,022. V průběhu prvního roku po zákroku bylo riziko výskytu MACCE po úpravě na potenciální zavádějící faktory statisticky významně vyšší u pacientů, kteří podstoupili SAVR, než u pacientů s TAVI: relativní riziko po 30 dnech 2,2–2,6, po 6 měsících 2,3–2,5 a po 12 měsících 2,0–2,2. Toto zvýšené riziko MACCE bylo dáno především větším výskytem život ohrožujícího krvácení po 6 a po 12 měsících a CMP po 12 měsících u pacientů po SAVR. Z hlediska úmrtí a infarktu myokardu nebyly mezi oběma skupinami zjištěny v žádném časovém období statisticky významné rozdíly.

Tato velká observační studie se zohledněním potenciálních zavádějících faktorů prokázala bezpečnost TAVI provedené u pacientů se závažnou stenózou aorty, a to s nižším výskytem MACCE během hospitalizace a život ohrožujícího krvácení a CMP během prvního roku po zákroku.

(zza)

Zdroj: Tamburino C., Barbanti M., Capodanno D., et al. Comparison of Complications and Outcomes to One Year of Transcatheter Aortic Valve Implantation Versus Surgical Aortic Valve Replacement in Patients With Severe Aortic Stenosis. Am J Cardiol. 2012 Feb 20. [Epub ahead of print]