Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Elektivní femoro-femorální kardiopulmonální by-pass u rizikových pacientů při transkatetrové implantaci aortální chlopně

Použití kardiopulmonálního by-passu (CPB) u vysoce rizikových pacientů podstupujících transkatetrovou implantaci aortální chlopně (TAVI) může snížit riziko spojené se zákrokem a vést k lepším výsledkům než farmakoterapie nebo běžná operační implantace chlopně.

TAVI je nová metoda léčby vysoce rizikových pacientů s aortální stenózou. Může snížit riziko operace zejména u pacientů s výrazně sníženou ejekční frakcí levé komory (LVEF) nebo s kariogenním šokem. I tento zákrok má ale svá rizika, zvláště při vysoké srdeční frekvenci. Perioperační riziko lze snížit při použití CPB.

V Německu se pokusili tento předpoklad ověřit a provedli hodnocení výsledků léčby u pacientů, kteří v mezi dubnem 2008 a srpnem 2011 podstoupili TAVI s použitím CPB. TAVI byla provedena u 512 pacientů, z nichž byl u 35 použit mimotělní oběh. Jednalo se o 17 mužů a 18 žen průměrného věku 77 let (38–92 let). Průměrná LVEF byla 32 % (10–70 %). EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) bylo 60 % (13–97 %) a skóre mortality podle Společnosti hrudních chirurgů bylo 35 % (4–90 %). Femoro-femorální kardiopulmonální by-pass byl použit u 13 pacientů z důvodu perioperačního šoku, u 11 pacientů s velmi špatnou funkcí levé komory (LVEF 17 %), u 1 pacienta z důvodu průvodního klasického operačního postupu a u 1 pacienta kvůli zhoršené funkci pravé komory.

Tato metoda byla úspěšně provedena v 94 % případů. Třicetidenní mortalita byla 20 % a 1 rok po operaci žilo 46 % pacientů.

Autoři ve své studii ukázali, že použití CPB zvyšuje bezpečnost provedení TAVI u kriticky nemocných.

(zza)

Zdroj: Drews T., Pasic M., Buz S., et al. Elective femoro-femoral cardiopulmonary bypass during transcatheter aortic valve implantation: A useful tool. J Thorac Cardiovasc Surg. 2012 Mar 9. [Epub ahead of print]