Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Inovativní postup při náhradě aortální chlopně: bezstehová bioprotéza

Italská kazuistika popisuje úspěšnou a bezpečnou chirurgickou implantaci bezstehové biologické náhrady aortální chlopně u pacientky s kalcifikací kořene aorty, jejíž významnou výhodou je kratší trvání mimotělního oběhu díky rychlejšímu provedení zákroku.

71letá žena byla přijata do nemocnice pro chirurgické řešení stenózy aortální chlopně a regurgitace v oblasti trikuspidální chlopně. Pacientka podstoupila již náhradu mitrální chlopně před 20 lety. Srdeční rytmus byl sinusový, echokardiografie ukázala závažnou stenózu aortální chlopně s průměrem aortálního prstence 17 mm, plochou aortálního ústí 0,5 cm2 a transvalvulární tlakový gradient 57 mm Hg se zachovanou funkcí levé komory. Průměr kořene aorty byl normální, přítomna byla závažná trikuspidální regurgitace a byla zjištěna normální funkce náhrady mitrální chlopně. Vyšetření koronárních arterií bylo v normě.

Po střední sternotomii byl zaveden mimotělní oběh a zástava srdce byla navozena anterográdní a retrográdní normotermickou kardioplegií. Cca 3 cm nad komisurami byla provedena transverzální aortotomie. Po pravostranné atriotomii byla implantována náhrada trikuspidální chlopně a atriotomie byla uzavřena suturou. Následovala excize aortální chlopně s částečnou dekalcifikací anulu a implantace 19mm bezstehové biologické náhrady. Po uzavření aortotomie byl ukončen mimotělní oběh a pomocí transezofageální echokardiografie byla okamžitě ověřena pozice a funkce implantované náhrady.

Pooperační průběh byl bez komplikací. Po 12 měsících byla pacientka bez příznaků a funkce bezstehové biologické náhrady aortální chlopně byla dobrá. Tlakový gradient byl po propuštění z nemocnice 10 mm Hg, po 12 měsících 9 mm Hg.

Implantace bezstehové bioprotézy aortální chlopně je novým a zajímavým přístupem při léčbě vysoce rizikových pacientů s kalcifikací kořene aorty, zejména při dalších prováděných procedurách v rámci operace, a to vzhledem k urychlení zákroku a zkrácení doby mimotělního oběhu.

(zza)

Zdroj: Giovanni Concistrè, Pierandrea Farneti, Antonio Miceli et al. Sutureless aortic bioprosthesis in severe aortic root calcification: an innovative approach