Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Roboticky asistovaná náhrada mitrální chlopně

Čínští autoři potvrzují velmi příznivé výsledky u 22 pacientů se stenózou mitrální chlopně, u nichž byla provedena roboticky asistovaná náhrada této chlopně.

Mezi lednem 2007 a březnem 2011 proběhla v kardiochirurgickém centru v Pekingu studie, která hodnotila bezpečnost a účinnost robotické náhrady mitrální chlopně. V tomto období zde byla provedena robotická operace srdce u 400 pacientů, z nichž 22 podstoupilo náhradu mitrální chlopně z důvodu revmatické stenózy. Jednalo se o 9 mužů a 13 žen průměrného věku 44,7 roku (rozmezí 32–65 let). Z těchto pacientů mělo 15 současně fibrilaci síní. U všech pacientů byla před operací provedena koronární angiografie a transtorakální echokardiografie.

Operační přístup byl ze 4 vstupů na pravé straně hrudníku, z nichž největší pracovní port měl velikost 2,5 až 3 cm. Byla provedena dočasná okluze aorty a antegrádní kardioplegie. U 16 pacientů byla implantována mechanická chlopeň a u 6 bioprotéza. Ve všech případech byl použit robot da Vinci S.

Operace proběhla u všech 22 pacientů úspěšně. Průměrná doba kardiopulmonálního by-passu a okluze aorty byla 137,1 minuty (rozmezí 105–168 minut), resp. 99,3 minuty (rozmezí 80–133 minut). Nedošlo k žádnému úmrtí, cévní mozkové příhodě ani dalším komplikacím. Nebyla nutná ani změna incize (sternotomie). Po operaci byli pacienti dále sledováni echokardiograficky.

Podle této studie je u pacientů s izolovanou stenózou mitrální chlopně roboticky asistovaná náhrada chlopně bezpečným zákrokem s vynikajícími operačními výsledky.

(zza)

Zdroj: Gao C., Yang M., Xiao C., et al. Robotically assisted mitral valve replacement. J Thorac Cardiovasc Surg. 2012 Feb 3. [Epub ahead of print]