Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Recidiva aortální regurgitace – příčiny a léčba

Němečtí kardiochirurgové analyzovali své 16leté zkušenosti s reoperacemi aortální chlopně z důvodu recidivy aortální regurgitace po náhradě kořene aorty se zachováním aortální chlopně a popsali příčiny a výsledky řešení tohoto stavu.

Do analýzy bylo zahrnuto 13 pacientů (10 mužů, věk 18–58 let), kteří podstoupili reoperaci z důvodu selhání aortální chlopně po její reimplantaci v letech 1995 až 2011. K selhání chlopně došlo nejdříve za 6 týdnů a nejpozději za 13 let po první operaci. Důvodem reoperace byla v 11 případech aortální regurgitace a ve 2 případech endokarditida.

Příčiny

Příčinou regurgitace byl u 6 pacientů prolaps cípu, u 6 pacientů perforace cípu, u 4 pacientů retrakce cípu, u 5 pacientů neadekvátní délka komisury, u 2 pacientů dehiscence komisury a u 1 pacienta neodpovídající konfigurace chlopně, a to samostatně nebo v kombinaci.

Léčba

Stav byl řešen u 4 pacientů náhradou chlopně, u 2 pacientů remodelací chlopenního cípu, u 3 pacientů byla nutná náhrada chlopně i kořene aorty. U 4 pacientů byla chlopeň zachována. Po zákroku nedošlo k žádnému časnému úmrtí. U 1 pacienta po remodelaci chlopenního cípu byla po 2 letech nutná další reoperace. U všech 4 pacientů s opakovanou náhradou kořene aorty se zachováním aortální chlopně byla funkce chlopně po operaci stabilní. Pětiletá mortalita byla 14 %, výskyt komplikací souvisejících s aortální chlopní v 5 letech po reoperaci byl 22 %.

Podle výsledků této analýzy je příčinou recidivy aortální regurgitace po reimplantaci aortální chlopně v časné fázi po operaci nejčastěji prolaps cípu nebo nedostatečná délka komisury. Po delším časovém odstupu mezi příčinami převažuje retrakce cípu. V prvních 6 měsících po první operaci je při reoperaci možné zachovat vlastní aortální chlopeň, zatímco později bývá nutná chlopenní náhrada.

(zza)

Zdroj: Giebels C., Aicher D., Kunihara T., et al. Causes and management of aortic valve regurgitation after aortic valve reimplantation. J Thorac Cardiovasc Surg. 2012 Apr 10. [Epub ahead of print]