Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Index plochy aortální chlopně jako prediktor nežádoucích příhod u aortální stenózy

Japonská studie ukázala, že nedávno zavedený index plochy aortální chlopně je významným prognostickým ukazatelem výskytu nežádoucích příhod u asymptomatických osob se závažnou aortální stenózou.

Přesnost určení závažnosti aortální stenózy podle plochy aortálního ústí (AVA) je větší po zohlednění tělesného povrchu pacienta. Jako ukazatel závažnosti aortální stenózy se používá indexovaná plocha aortálního ústí (AVAI) s hraniční hodnotou 0,6 cm2/m2. V japonské Ósace proběhla studie, která hodnotila prognostický význam tohoto parametru u asymptomatických pacientů se závažnou stenózou aorty (AVA < 1 cm2). Do studie bylo zařazeno 103 po sobě následujících pacientů, kteří v době zařazení neprodělali náhradu aortální chlopně. Délka sledování byla 36 ± 27 měsíců. Během této doby byla u 31 pacientů implantována náhrada aortální chlopně a 20 pacientů zemřelo z kardiologických příčin.

Multivariantní analýza ukázala, že s výskytem nežádoucích kardiologických příhod je spojen AVAI < 0,6 cm2/m2 (p = 0,03) a vrcholová průtoková rychlost na aortální chlopni (peak aortic jet velocity, Vp) > 4,0 m/s (p = 0,02). Vztah mezi výskytem nežádoucích kardiologických příhod a AVA < 0,75 cm2 nebyl statisticky významný. U pacientů s AVAI ≥ 0,6 cm2/m2 bylo zjištěno významně delší přežití bez příhod (p < 0,01) a tito pacienti s Vp ≤ 4,0 m/s měli také významně lepší prognózu než pacienti, kteří těchto hodnot nedosahovali.

Výsledky studie potvrdily prognostický význam AVAI u asymptomatických pacientů s aortální stenózou z hlediska výskytu nežádoucích příhod a ukázaly, že další prognostickou informaci přináší kombinace AVAI s Vp. U pacientů s AVAI < 0,6 cm2 a Vp > 4,0 m/s je vhodné pečlivé sledování a včasná implantace chlopenní náhrady.

(zza)

Zdroj: Saito T., Muro T., Takeda H., et al. Prognostic Value of Aortic Valve Area Index in Asymptomatic Patients With Severe Am J Cardiol. 2012 Apr 10. [Epub ahead of print] Aortic Stenosis.