Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Archiv starších novinek


 Hledat  

Nalezeno 233 záznamů z celkového počtu 233, zobrazeny 51. - 60.

 1  2  3  4  5  [ 6 ]  7  8  9  10  11 

Anestetikum sevofluran by mohlo tlumit systémovou zánětlivou reakci při mimotělním oběhu
Ex vivo studie ukázala, že inhalační anestetikum sevofluran inhibuje aktivaci granulocytů během 90 minut mimotělního oběhu. Tento účinek by mohl být přínosem pro pacienty podstupující operaci srdce ...

Snížení projevů aterosklerózy při použití speciálních terapeutických protokolů
Ačkoliv aterosklerózu nelze vyléčit, lze riziko opakujících se projevů snížit aplikací terapeutických protokolů zahrnujících aspirin, beta-blokátory, inhibitory ACE, inhibitory receptorů pro angiote...

Dieta a cvičení při chronickém srdečním selhání
Úkolem lékaře je srozumitelně edukovat pacienta s chronickým srdečním selháním o jeho dietních opatřeních a také o možnostech tělesného pohybu, který je v tomto případě velice prospěšnou součástí...

Dávka radiace při TAVR je srovnatelná s PCI
Americká prospektivní studie ukázala, že radiační zátěž pacientů, kteří podstupují transkatetrovou implantaci aortální chlopně (TAVR), je srovnatelná se středně komplikovanými perkutánními koronární...

Vysoká hrudní epidurální analgezie při operaci srdce – vliv na zotavení po operaci
Druhá publikovaná část výsledků dánské studie neprokázala zkrácení doby pobytu na jednotce intenzivní péče ani lepší zotavení po operaci srdce při přidání vysoké hrudní epidurální analgezie (HTEA) k...

Vysoká hrudní epidurální analgezie při operaci srdce – vliv na srdeční funkci
První publikovaná část výsledků dánské studie ukázala vyšší index tepového objemu a centrální žilní oxygenaci bez zvýšení srdeční frekvence a středního arteriálního tlaku při přidání vysoké hrudní...

Střednědobé výsledky po transkatetrové implantaci aortální chlopně
Němečtí autoři publikovali v červenci 2012 střednědobé výsledky prvních pacientů, kteří podstoupili transapikální implantaci aortální chlopně (TAVI), a to průměrně po 3,8 roku po operaci. Sledování ...

Hypertrofie levé komory jako prediktor pozdní mortality po náhradě aortální chlopně
Hypertrofie levé komory, definovaná podle tloušťky septa vztažené na tělesný povrch, je silným prediktorem pozdní mortality u pacientů, kteří podstoupí náhradu aortální chlopně z důvodu její...

Transapikální kardioskopie na bijícím srdci
V americké Atlantě s úspěchem vyzkoušeli novou metodu vizualizace srdečních struktur pomocí nového systému transapikální kardioskopie na bijícím prasečím srdci. S rozšiřujícím se používáním transka...

Pozdní zvýšení gadolinia v myokardu jako marker perioperačního rizika při náhradě aortální chlopně
Britská studie ukázala, že by potenciálním markerem perioperačního rizika při náhradě aortální chlopně u pacientů s aortální stenózou mohlo být pozdní zvýšení gadolinia (LGE) v myokardu při...