Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Vysoká hrudní epidurální analgezie při operaci srdce – vliv na zotavení po operaci

Druhá publikovaná část výsledků dánské studie neprokázala zkrácení doby pobytu na jednotce intenzivní péče ani lepší zotavení po operaci srdce při přidání vysoké hrudní epidurální analgezie (HTEA) k celkové anestezii.

Jednalo se o prospektivní randomizovanou studii, do které bylo zahrnuto 60 pacientů s nízkým až středně vysokým rizikem ve věku 65 až 80 let. Pacienti podstoupili plánovanou elektivní implantaci koronárního by-passu, někteří včetně náhrady aortální chlopně, provedenou v univerzitní nemocnici. Pacienti byli randomizováni k přidání HTEA k celkové anestezii. Hodnocenými parametry byly vliv HTEA na dobu pobytu na jednotce intenzivní péče (JIP) a na kvalitu zotavení během pobytu na této jednotce. K hodnocení bylo použito objektivního skórovacího systému JIP.

Výsledky ukázaly, že doba do vhodného propuštění z JIP ani doba umělé ventilace nebyly ve skupině s HTEA kratší v porovnání s pacienty, u nichž byla použita jen běžná celková anestezie. Přidání HTEA k celkové anestezii sice vedlo k nižší spotřebě morfinu po operaci, ale bez následného příznivého vlivu na dýchání, nauzeu, sedativní účinky a motorické funkce.

Podle výsledků první i druhé části této studie přidání vysoké hrudní epidurální analgezie k celkové anestezii při implantaci koronárního by-passu s případnou náhradou aortální chlopně u starších pacientů s nízkým až středním rizikem zlepšuje hemodynamické parametry během operace, nemá však vliv na zotavení po operaci.

(zza)

Zdroj: Nielsen D. V., Bhavsar R., Greisen J., et al. High Thoracic Epidural Analgesia in Cardiac Surgery: Part 2-High Thoracic Epidural Analgesia Does not Reduce Time in or Improve Quality of recovery in the Intensive Care Unit. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2012 Jul 6 [Epub akad of print].