Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Střednědobé výsledky po transkatetrové implantaci aortální chlopně

Němečtí autoři publikovali v červenci 2012 střednědobé výsledky prvních pacientů, kteří podstoupili transapikální implantaci aortální chlopně (TAVI), a to průměrně po 3,8 roku po operaci. Sledování ukázalo zlepšení funkční kapacity těchto vysoce rizikových pacientů a dobré výsledky z hlediska přežití.

Mezi lednem 2005 a prosincem 2008 podstoupilo na oddělení hrudní a kardiovaskulární chirurgie Univerzity J. W. Gothe ve Frankfurtu nad Mohanem 100 pacientů TAVI. Průměrný věk byl 85 ± 6 let a všichni pacienti měli vysoké riziko (průměrné EuroSCORE 36 ± 12 %, průměrné skóre STS [Společnost hrudních chirurgů] 16 ± 3 %). U všech pacientů byla během následného sledování o průměrné délce 3,8 ± 2 roky hodnocena mortalita, klinické parametry včetně funkční třídy NYHA (New York Heart Association) a echokardiografické parametry.

Výsledky ukázaly celkovou mortalitu 3 % a 30denní mortalitu 8 %. Příčinami pozdního úmrtí byla ve 2 případech srdeční selhání, v 1 případě respirační selhání, v 1 případě renální selhání a v 1 případě nádorové onemocnění. Při dlouhodobém sledování nebyl zjištěn žádný případ endokarditidy ani cévní mozkové příhody. U žádné z chlopní nebyla zjištěna strukturální degenerace. Funkční třída NYHA se zlepšila z průměrné hodnoty 3,4 ± 0,4 před operací na 1,9 ± 0,5 při dlouhodobém sledování (p = 0,02). Pouze u 4 pacientů nedošlo ke zlepšení třídy NYHA.

Sledování prvních pacientů, kteří podstoupili na frankfurtském pracovišti TAVI, ukázalo příznivé střednědobé výsledky s významným zlepšením funkční třídy NYHA a nízkou mortalitou průměrně po 3,8 roku.

(zza)

Zdroj: Doss M., Buhr E. B., Martens S., et al. Transcatheter-Based Aortic Valve Implantations at Midterm: What Happened to Our Initial Patients? Ann Thorac Surg. 2012 Jul 7. [Epub ahead of print]