Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Anestetikum sevofluran by mohlo tlumit systémovou zánětlivou reakci při mimotělním oběhu

Ex vivo studie ukázala, že inhalační anestetikum sevofluran inhibuje aktivaci granulocytů během 90 minut mimotělního oběhu. Tento účinek by mohl být přínosem pro pacienty podstupující operaci srdce z hlediska zmírnění zánětlivé reakce vyvolané průtokem krve přes mimotělní oběh.

Mimotělní oběh, který je nezbytný u většiny kardiochirurgických operací, vyvolává systémovou zánětlivou reakci spojenou s aktivací leukocytů a vyplavením cytokinů. Cílem této studie bylo zhodnotit, zda prchavé anestetikum sevofluran, u něhož jsou zdokumentovány antiischemické a protizánětlivé účinky, by mohl tuto zánětlivou odpověď zmírnit.

Heparinizovaná lidská krev cirkulovala po dobu 90 minut za normotermických podmínek ex vivo mimotělním oběhem. Pomocí oxygenátoru byla do krve podána směs plynů se vzdušným kyslíkem a v 5 z 10 případů byla do této směsi přidána 2 objemová procenta sevofluranu. Na začátku hodnocení, po 30, 60 a 90 minutách byl odebrán vzorek krve. Stanoven byl krevní obraz, exprese Mac-1 receptoru na granulocytech a monocytech, který je indikátorem jejich aktivace, hladina PMN-elastázy jako markeru aktivace granulocytů, tvorba leukocytárně-trombocytárních agregátů a hladina cytokinů IL-1β, IL-8 a TNF-α.

Průchod krve mimotělním oběhem vedl k významnému zvýšení exprese receptoru Mac-1 na granulocytech a vyplavení PMN-elastázy (obě p < 0,001). Podání sevofluranu oba tyto parametry významně snížilo (obě p < 0,05). Sevofluran neovlivnil krevní obraz, tvorbu leukocytárně-trombocytárních agregátů ani hladinu cytokinů.

Tyto slibné účinky inhalačního anestetika sevofluranu je třeba ověřit v klinických podmínkách.

(zza)

Zdroj:  Schmid E., Krajewski S., Bachmann D., et al. The volatile anesthetic sevoflurane inhibits activation of neutrophil granulocytes during simulated extracorporeal circulation. Int Immunopharmacol. 2012 Oct; 14 (2): 202–8; doi: 10.1016/j.intimp.2012.07.009. Epub 2012 Jul 21.