Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Vysoká hrudní epidurální analgezie při operaci srdce – vliv na srdeční funkci

První publikovaná část výsledků dánské studie ukázala vyšší index tepového objemu a centrální žilní oxygenaci bez zvýšení srdeční frekvence a středního arteriálního tlaku při přidání vysoké hrudní epidurální analgezie (HTEA) k celkové anestezii u pacientů podstupujících operaci srdce.

Jednalo se o prospektivní randomizovanou studii, do které bylo zahrnuto 60 pacientů s nízkým až středně vysokým rizikem ve věku 65 až 80 let. Pacienti podstoupili plánovanou elektivní implantaci koronárního by-passu, někteří včetně náhrady aortální chlopně, provedenou v univerzitní nemocnici. Pacienti byli randomizováni k přidání HTEA k celkové anestezii. Sledovány byly perioperační hemodynamické parametry, bilance tekutin a hladiny srdečních enzymů po operaci.

Výsledky ukázaly vyšší index objemu na konci diastoly, index tepového objemu (38 ml vs. 32 ml), srdeční index (2,35 vs. 2,18 l/min/m2), centrální žilní tlak a oxygenii centrální žilní krve ve skupině s HTEA. Střední arteriální krevní tlak byl ve skupině s HTEA hraničně nižší a mezi skupinami nebyly zjištěny rozdíly z hlediska srdeční frekvence a periferní saturace. Rovněž hladina srdečních enzymů po operaci (troponin T a CK-MB) byla u obou skupin srovnatelná, NT-proBNP byl nižší ve skupině s HTEA (291 vs. 326, p = 0,013).

Přidání vysoké hrudní epidurální analgezie k celkové anestezii zvyšuje výkon srdce během operace u starších pacientů podstupujících elektivní implantaci koronárního by-passu s případnou náhradou aortální chlopně.

(zza)

Zdroj: Jakobsen C. J., Bhavsar R., Nielsen D. V., et al. High Thoracic Epidural Analgesia in Cardiac Surgery: Part 1-High Thoracic Epidural Analgesia Improves Cardiac performance in Cardiac Surgery Patients. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2012 Jul 5 [Epub akad of print]