Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Pozdní zvýšení gadolinia v myokardu jako marker perioperačního rizika při náhradě aortální chlopně

Britská studie ukázala, že by potenciálním markerem perioperačního rizika při náhradě aortální chlopně u pacientů s aortální stenózou mohlo být pozdní zvýšení gadolinia (LGE) v myokardu při magnetické rezonanci (MR) provedené v posledním roce před operací.

Zhodnocení rizik u pacientů s aortální stenózou, kteří podstupují náhradu aortální chlopně, je stále obtížné. Britští autoři se pokusili určit vliv LGE při zobrazení myokardu MR na výskyt perioperačních (v prvních 30 dnech) komplikací.

Do své prospektivní observační studie zahrnuli 63 pacientů, u nichž byla provedena MR myokardu se zesílením gadoliniem, a kteří do 12 měsíců poté podstoupili náhradu aortální chlopně. Podle výsledků zobrazovacího vyšetření byli pacienti rozděleni do 3 skupin: 1) bez LGE, 2) s lokalizovaným LGE, které odpovídá prodělanému infarktu myokardu, a 3) s LGE nezasahujícím celou tloušťku stěny (mid-wall enhacement). Nález na MR se zaslepením všech klinických údajů hodnotili nezávislí odborníci. Hodnoceny byly mortalita a výskyt srdečních a cerebrovaskulárních příhod (MACCE) a dalších komplikací 30 dní po operaci.

Z pacientů bylo 25 bez LGE, 20 mělo mid-wall LGE a 18 LGE odpovídající prodělanému infarktu. Ve skupině s mid-wall LGE byla v porovnání se skupinou bez LGE a s LGE po infarktu zjištěna vyšší incidence MACCE (25 % vs. 0 % vs. 5 %, p = 0,014), cerebrovaskulárních příhod (20 % vs. 0 % vs. 0 %, p = 0,013) a srdečního bloku (30 % vs. 4 % vs. 12 %, p = 0,050). 30denní, resp. 2letá mortalita činila 0 %, resp. 0 % ve skupině bez LGE, 5,5, resp. 11 % ve skupině s LGE po infarktu a 5 %, resp. 15 % ve skupině s mid-wall LGE.

Podle výsledků by mohlo být pozdní zvýšení gadolinia v myokardu na MR v posledním roce před operací slibným prediktorem perioperačního rizika při náhradě aortální chlopně z důvodu její stenózy.

(zza)

Zdroj: Quatro C., Dweck M. R., Murigu T., et al. Late gadolinium enhacement as a potential marker of increased peiroperative risk in aortic valve replacement. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2012 Jul; 15 (1): 45–50. Epub 2012 Apr 17.