Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Dávka radiace při TAVR je srovnatelná s PCI

Americká prospektivní studie ukázala, že radiační zátěž pacientů, kteří podstupují transkatetrovou implantaci aortální chlopně (TAVR), je srovnatelná se středně komplikovanými perkutánními koronárními zákroky (PCI). Nižší radiační zátěži jsou pacienti vystaveni při transapikálním přístupu.

Cílem studie bylo popsat radiační zátěž pacientů během TAVR. Byly prospektivně zaznamenány údaje o expozici radiačnímu záření u po sobě následujících pacientů, kteří podstoupili v jednom zdravotnickém zařízení TAVR nebo PCI. Dávka záření byla měřena podle referenčního bodu a součinu kermy a plochy (PAK). Navíc byly výsledky navzájem porovnány u 79 pacientů s transfemorální TAVR s výsledky 26 pacientů s transapikální TAVR.

Průměrná dávka radiačního zření během TAVR byla 1 639 (983–2 420) mGy nebo 188 (106–321) Gy × cm2. Radiační zátěž byla podobná jako u pacientů, kteří podstoupili středně obtížnou perkutánní koronární intervenci. Dávka radiace byla významně nižší u pacientů s transapikální implantací v porovnání s tranfemorální implantací aortální chlopně (946 vs. 1 932 Gy, p < 0,001, resp. 89 vs. 236 Gy × cm2, p < 0,001). Expozice radiačnímu záření při tranfemorální TAVR nebyla ovlivněna zkušeností operatéra. Vyšší radiace při femorálním přístupu může být dána zvýšenými požadavky na zobrazení při vytváření perkutánního cévního přístupu a při jeho uzavření.

Při TAVR se není třeba obávat, že by radiační zátěž daná použitými zobrazovacími metodami přesahovala expozici, kterou běžně podstupují pacienti při perkutánním koronárním zákroku.

(zza)

Zdroj:  Daneault B., Balter S., Kodali S. K., et al. Patient radiation exposure during transcatheter aortic valve replacement procedures. EuroIntervention. 2012 Oct 22; 8 (6): 679–84; doi: 10.4244/EIJV8I6A106.