Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Operace chlopní je bezpečnější s heparinem nízkomolekulárním

Antikoagulační terapie nízkomolekulárním heparinem (LMWH) dalteparinem po operaci chlopní má méně nežádoucích účinků v porovnání s klasickým nefrakcionovaným heparinem. Ve studii porovnávající efektivitu a bezpečnost obou metod to zjistil tým dr. Bucci z Ontaria.

Klasický heparin se v chirurgii často používá, nicméně zejména kardiochirugičtí pacienti mají vyšší riziko heparinem indukované trombocytopenie (HIT). To byl důvod, proč tým kanadských vědců začal v roce 2006 podávat po kardiochirurgických operacích LMWH místo klasického heparinu.

Studie se zúčastnilo 203 subjektů. Kontrolní skupinu tvořilo 103 pacientů léčených mezi roky 2004 a 2006 po operaci chlopní klasickým heparinem (83 % v terapeutické a 17 % v profylaktické dávce). Experimentální skupinu tvořilo 100 pacientů, kteří od roku 2006 dostali po operaci LMWH (73 % v terapeutické a 27 % v profylaktické dávce). Obě skupiny si byly podobné klinickými parametry subjektů (věk, pohlaví, kardiální a renální funkce, rizikové faktory krvácení a trombózy atd.).

Studie přinesla následující výsledky. Trombotické komplikace se ve skupině léčené LMWH objevily u 4 % subjektů, u klasicky heparinizovaných v 11 % případů. Tento výsledek nebyl statisticky významný (p = 0,11). Heparinem indukovaná trombocytopenie se objevila dvakrát častěji u klasicky heparinizovaných (6 % ku 3 %).

Krvácivé komplikace se vyskytly u nefrakcionovaným heparinem léčených pacientů v 10 případech. Šlo o krvácení do perikardu, retroperitonea nebo o hemotorax a všichni měli současně heparin a antiagregační léčbu (ASA nebo clopidogrel). U pacientů s LMHW byly zaznamenány pouze 3 krvácivé události, z nichž 2 pacienti byli současně antiagregováni. Statisticky se tento výsledek blížil významnosti (p = 0,08).

Limitací této studie je poměrně malý počet subjektů a možná podvědomě zvýšený klinický dohled nad experimentální skupinou. Výsledky však naznačují stejnou účinnost a vyšší bezpečnost LMWH.

(uli)

Zdroj: Claudia Bucci, William H. Geerts, Andrew Sinclair, Stephen E. Fremes: Comparison of the Effectiveness and Safety of Low-Molecular Weight Heparin Versus Unfractionated Heparin Anticoagulation After Heart Valve Surgery, The American Journal of Cardiology, Vol 107, (4), p 591–594; doi: 10.1016/j.amjcard.2010.10.020.