Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Asymptomatické foramen ovale patens – ponechat, či uzavřít?

Jak postupovat při nálezu asymptomatického perzistujícího foramen ovale (PFO) náhodně nalezeného při operaci z jiné indikace a co ovlivňuje rozhodování chirurga? Nález PFO při kardiochirurgických výkonech se v poslední době díky častějšímu užití transezofageálního echa výrazně zvýšil. Proto skupina kardiochirurgů z London Chest Hospital zhodnotila 573 studií, ze kterých 6 přináší relevantní důkazy o tom, jak v této situaci konat.

Klíčová studie

V jedné ze studií Krasuski a kol. retrospektivně hodnotili soubor 13 092 pacientů bez známého PFO, kteří podstoupili srdeční operaci z jiné indikace na Cleveland Clinic v Ohiu mezi lety 1995 a 2006. Z celého souboru bylo PFO nalezeno u 2 277 pacientů (17 %), z nichž 639 (28 %) bylo chirurgicky korigováno. Průměrná doba sledování byla poté 5,6 ± 3 roky, 956 případů bylo sledováno více než 10 let. Mezi hodnocené parametry patřily zejména výskyt pooperační CMP a nemocniční mortalita, druhořadě potom délka hospitalizace a dlouhodobé přežití pacienta.

Výsledky jsou poměrně jednoznačné

Při porovnání pacientů s nekorigovanou PFO a pacientů, u kterých se tato vada nevyskytovala, nebyly nalezeny významné rozdíly v pooperační morbiditě ani mortalitě. Výskyt CMP byl však po provedené chirurgické korekci významně vyšší (2,8 %) oproti kontrolní skupině, která vadu měla, ale tento zákrok nepodstoupila (1,2 %). V ostatních sledovaných parametrech se tyto skupiny výrazně nelišily. Další zahrnuté studie hodnotily zejména metodu korekce, velikost defektu, výskyt pooperační fibrilace síní a možnost spontánního uzavření defektu v pozdějším věku.

Co tedy rozhoduje o postupu?

Shrnutím těchto analýz vyšlo najevo, že ponechání defektu nezvyšuje mortalitu či morbiditu a ani korekce anomálie nepřináší pro pacienta jakýkoliv klinický prospěch, včetně zlepšení dlouhodobého přežití. Naopak je spojena s vyšším výskytem pooperační CMP. Velikost defektu však nepochybně ovlivňuje četnost výskytu paradoxní embolizace. Proto nepřekvapí, že právě tyto dva faktory, spolu s hodnotou tlaku v pravé síni, hrají často klíčovou roli při rozhodování chirurga o jeho postupu.

(tms)

Zdroj: Tammy T. H. Lo, Omar A. Jarral, Alex R. Shipolini, David J. McCormack, Should a patent foramen ovale found incidentally during isolated coronary surgery be closed?, Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, 7 February 2011