Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Velké aneuryzma septa síní

Řečtí lékaři z univerzitní nemocnice v Ioannině popsali případ pacienta, u něhož bylo při jícnové echokardiografii odhaleno obrovské aneuryzma septa síní. Popis celého raritního případu přinesl v únoru 2011 odborný medicínský časopis Case Reports in Medicine.

Stálá diagnostická výzva

Septální aneuryzma bylo poprvé popsáno v roce 1934 Langem a Posseltem. Od té doby ale stále zůstává velkou výzvou v diagnostice. Toto vrozené lokalizované vyboulení septa síní se totiž velice často plete např. se srdečními nádory nebo tromby.

Kazuistika

Do univerzitní nemocnice v Ioannině byl přijat 75letý pacient, aby se podrobil plánované operaci koronárního bypassu. V anamnéze měl jak chronickou fibrilaci, tak i stabilní anginu pectoris v uplynulých pěti letech. Před několika měsíci si ale začal stěžovat na anginózní bolesti i v klidu. Z chronické medikace užíval aspirin, beta-blokátory a nitráty.

Po přijetí do nemocnice podstoupil transtorakální echokardiografii, která ukázala mírnou systolickou dysfunkcí levé komory s ejekční frakcí 40 % a mírnou dilataci obou síní. Přítomnost mezisíňového septálního aneuryzmatu zatím nebyla odhalena. Koronarografie odhalila závažné zúžení proximální části ramus interventricularis anterior. Během operace by-passu byla pacientovi provedena i jícnová echokardiografie, která odhalila velké echogenní ložisko v pravé síni. To lékaři nejprve považovali za velký myxom nebo nasedající trombus síňového septa. Při pokusu o jeho odstranění se ale zjistilo, že se jedná o aneuryzma.

Pacient byl proto operován v mimotělním oběhu, kdy bylo nejprve odstraněno aneuryzma a poté proveden koronární by-pass. Navzdory všem snahám lékařů se ale nepodařilo pacienta kvůli masivní embolizaci odstavit od kardiopulmonárního by-passu.

(kam)

Zdroj: Tzimas P. et al.: Huge interatrial septal aneurysm: a coincidental but rather fatal finding., Case Report Med. 2011; 2011: 705260. Epub 2011 Jan 12.