Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Archiv starších novinek


 Hledat  

Nalezeno 233 záznamů z celkového počtu 233, zobrazeny 131. - 140.

 11  12  13  [ 14 ]  15  16  17  18  19  20  21 

Operační přístup pro náhradu mitrální chlopně – pravostranný svislý infraaxilární řez
Kardiochirurgická operace pro náhradu mitrální chlopně zanechává relativně dlouhou jizvu na hrudníku. Důležitým aspektem se proto v dnešní době stává kosmetický efekt zákroku. Když jde o hrudník,...

Poškozenou mitrální chlopeň zachovat, nebo ji rovnou vyměnit?
Tohle dilema se snažila rozhodnout poslední studie časopisu Journal of Cardiothoracic Surgery, a to v případě návrhu léčby u ischemické mitrální regurgitace s dysfunkcí levé komory. Rekonstrukce...

Akutní koronární okluze po katetrové implantaci aortální chlopně
Třetina pacientů se závažnou degenerativní aortální stenózou zůstává vzhledem k vysokému výskytu komorbidit zvyšujících perioperační riziko neléčena. U vybraných pacientů proto nahradila operaci na...

Transapikální implantace aortální chlopně po předchozí chlopenní náhradě
Koncept „valve-in-valve“ pracuje s možností implantovat přes degenerovanou biologickou aortální chlopenní náhradu další umělou chlopeň. Doposud existovaly jen ojedinělé zprávy zabývající se danou...

Infekční endokarditida – souhrn 36 italských případů
Infekční endokarditida patří mezi nejzáludnější infekční onemocnění kardiovaskulárního systému. Často vzniká u nitrožilních narkomanů, výjimkou ale nejsou ani pacienti po implantaci některé ze...

Vliv kouření na klinický stav čínských kuřáků hospitalizovaných pro akutní infarkt myokardu
O kouření je známo, že patří mezi nejvýznamnější rizikové faktory aterosklerózy, akutního infarktu myokardu a náhlé srdeční smrti. Podle průřezové studie, která proběhla v letech 2000-2001 v Číně,...

Vliv léčby betablokátory před cévní operací na pooperační průběh
Studie holandsko-amerického vědeckého týmu hodnotila, jaký vliv má načasování začátku léčby betablokátory (BB) na prognózu pacientů po cévní operaci. Podle doporučení je vhodné zahájit léčbu v...

Asociace mezi laboratorními markery a ischemickou chorobou srdeční
Laboratorní výsledky nemusí mít často vůbec žádnou souvislost s klinickým obrazem pacienta. Proto je třeba pacienta posuzovat komplexně, a to jak na základě fyzikálního vyšetření, tak i laboratorních...

Optimální použití krevní transfuze po kardiochirurgické operaci
Perioperační podání transfuze erymasy je běžným způsobem řešení anemie, která zvyšuje morbiditu i mortalitu po kardiochirurgických operacích. Důkazy týkající se optimálního podávání transfuzí u...

Rasové rozdíly v dlouhodobém přežití u pacientů s ischemickou chorobou srdeční
Kardiovaskulární choroby jsou ve Spojených státech hlavní příčinou úmrtí mezi černochy i bělochy a každý rok způsobí smrt více než 900 000 lidem. Pokrok v léčbě i prevenci sice úmrtnost snižuje,...