Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Transapikální implantace aortální chlopně po předchozí chlopenní náhradě

Koncept „valve-in-valve“ pracuje s možností implantovat přes degenerovanou biologickou aortální chlopenní náhradu další umělou chlopeň. Doposud existovaly jen ojedinělé zprávy zabývající se danou problematikou a dosud nebyla bezpečnost a proveditelnost této metody v klinické praxi prokázána na větším souboru pacientů. Danou problematikou se proto blíže zabývala studie německých autorů.

Studie se účastnilo celkem 14 vysoce rizikových pacientů, kteří od října 2008 podstoupili transapikální implantaci aortální chlopně v terénu degenerované biologické aortální chlopenní náhrady. U všech pacientů byly použity srdeční chlopenní náhrady Edwards SAPIEN. Průměrný věk pacientů byl 73 let, předoperační vyšetření zařadilo pacienty dle klasifikace NYHA do třídy III nebo IV.

Úspěšnost procedur byla 100%. Střední transvalvulární tlakový gradient aortální chlopně byl v průměru snížen z 37 ± 25,7 mmHg na 13 ± 6,4 mmHg, měřeno pomocí transtorakální echokardiografie před zákrokem a po něm. Průsvit aortální chlopně byl zvětšen v průměru z 0,68 cm2 na 1,35 cm2. Pooperačně nebyla přítomná aortální insuficience u žádného z pacientů. Pooperační péče pak byla bezproblémová a hospitalizace krátká.

S výjimkou jednoho pacienta nedošlo v dalším průběhu k rozvoji žádných komplikací. Jeden pacient však podstoupil 3 měsíce po zákroku reoperaci z důvodu endokarditidy. Do uplynutí doby 20 měsíců od implantace byli všichni pacienti řazeni dle klasifikace NYHA do třídy I nebo II. Transapikální implantace aortální chlopně v konceptu „valve-in-valve“ je tedy proveditelná a pro pacienty bezpečná. Hemodynamické parametry jsou po zákroku výrazně lepší. Nepochybně však bude zapotřebí dlouhodobějšího sledování těchto pacientů.

(ercp)

Zdroj: Pasic M., Unbehaun A., Dreysse S., Buz S., Drews T., Kukucka M., Hetzer R.: Transapical aortic valve implantation after previous aortic valve replacement: Clinical proof of the „valve-in-valve“ concept. J Thorac Cardiovasc Surg. Publikováno on-line 17. listopadu 2010.