Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Infekční endokarditida – souhrn 36 italských případů

Infekční endokarditida patří mezi nejzáludnější infekční onemocnění kardiovaskulárního systému. Často vzniká u nitrožilních narkomanů, výjimkou ale nejsou ani pacienti po implantaci některé ze srdečních chlopní. Statistiku 36 případů infekční endokarditidy ošetřených v jejich nemocnici přinesli lékaři z univerzitní nemocnice v italském Palermu. Studie byla publikována v odborném časopise Le Infezioni in Medicina.

Studii palermští lékaři z kardiochirurgické kliniky pojali jako retrospektivní, kdy hodnotili celkem 36 pacientů s potvrzenou infekční endokarditidou, kteří byli na klinice hospitalizováni mezi březnem 2003 a zářím 2006. Ve zkoumané skupině pacientů bylo celkem 20 mužů a 16 žen, průměrný věk dosahoval 54 let. Hodnocena u nich byla jak lokalizace postižené chlopně, tak i spektrum patogenů, které endokarditidu nejčastěji způsobovaly.

Při hodnocení pacientů lékaři zjistili, že nejčastěji je infekční endokarditidou postižena aortální chlopeň, u níž se podařilo prokázat pozitivní nález v 64 % případů. Následovala chlopeň mitrální s 52,7 % a trikuspidální s 11 %. Postižení dvou chlopní bylo pozorováno u 10 pacientů.

Zkoumání hemokultur přineslo pozitivní výsledek v 15 případech, přičemž jako nejčastější patogeny se ukázaly být stafylokoky a enterokoky. U pacientů s pozitivním krevním průkazem patogenů byly provedeny testy citlivosti na antibiotika, u pacientů s negativní hemokulturou pak byla zahájena empirická antibiotická terapie namířená proti grampozitivním bakteriím. Podávána tedy byla betalaktamová, aminoglykosidová a glykopeptidová antibiotika.

Co se rizikových faktorů týče, největší riziko s sebou podle lékařů nesou předchozí postižení chlopní (ať už stenóza, či regurgitace) a také kardiochirurgické operace v anamnéze.

Během celého sledovacího období se u čtyř sledovaných pacientů projevily komplikace infekční endokarditidy, přičemž jeden z nich zemřel. Z celého vzorku pacientů byla chirurgická intervence nutná u 25 pacientů, přičemž všichni pacienti byli dále sledováni jak z kardiologického, tak i z infekčního hlediska.

Ve studii se podařilo prokázat, že časná diagnostika infekční endokarditidy, správná antibiotická terapie a případně i včasný chirurgický zákrok dokážou výrazně zlepšit výsledky a zdravotní stav pacientů s tímto onemocněním.

(kam)

Zdroj: Lupis F. et al.: Infective endocarditis: review of 36 cases, Infez Med. 2009 Sep; 17 (3): 159–63.